Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä info(at)uff.fi tai lähetä kysymyksesi palautelomakkeen kautta.

Keräyslaatikoista vaatteet kuljetetaan lajiteltavaksi esimerkiksi UFF:n lajittelukeskukseen Klaukkalaan, Nurmijärvelle. Lajittelukeskuksessa saapuneet kuormat punnitaan ja kirjataan ylös. Noin kolmasosa kerätyistä vaatteista lajitellaan eri kategorioihin, kuten esimerkiksi:

– myymälöihin menevät vaatteet, tekstiilit ja kengät
– tukkumyyntiin menevät vaatteet ja -kengät
– materiaalina hyödynnettävä tekstiili
– energiana hyödynnettävä jätemateriaali
– pientavara

Vaatteet, joita säätiö ei lajittele itse, pakataan ja myydään tukkuerissä. Tukkuasiakkaita UFF:lla on paitsi Suomessa, myös esimerkiksi Baltian maissa, Euroopassa sekä Aasiassa. Tukkuasiakkaat ohjaavat vaatteet uudelleenkäyttöön sekä sellaisenaan tai materiaalina uusien tuotteiden valmistuksessa. Sekä tukku- että vähittäismyynnin tuotto ohjataan ilmasto- ja kehitysyhteistyöhön.

Afrikkaan toimitetut uudellenkäyttöön sopivat vaatteet vastaanottaa kohdemaissa UFF:n yhteistyöyhdistykset, jotka rahoittavat myyntituotoilla sosiaali- ja koulutusalan kehitysyhteistyöhankkeita. Paikalliset pienyrittäjät puolestaan myyvät lahjoitetut vaatteet toreilla ja käyttävät myyntitulot esimerkiksi lastensa koulutukseen tai ruoan hankintaan. Pienyrittäjät työllistävät usein itsensä lisäksi myös pari-kolme muutakin henkilöä.

Tutkimukset osoittavat pohjoismaisten käytettyjen vaatteiden uudelleenkäytön Afrikan maissa tuovan huomattavia ympäristösäästöjä ja luovan tuhansia työpaikkoja. Käytetyt vaatteet luovat työpaikkoja sekä kaupan alalla että tekstiilien kunnossapidon ja korjauksen parissa. Luodut työpaikat kehittävät sekä paikallista taloutta että elintasoa. Tutustu Pohjoismaiden ministerineuvoston raporttiin täältä.

Käytetyille vaatteille on suuri kysyntä paikallisen väestön keskuudessa, jotka tarvitsevat hyviä ja kestäviä tuotteita. Suomalaisten lahjoittamat käytetyt vaatteet ovat hyvälaatuisia ja käytettynä ne ovat ostajille edullisia, joten ihmisillä on varaa niihin.

UFF tarjoaa vaatteiden kierrätysmahdollisuuden 5,4 miljoonalle suomalaiselle lähes koko Suomen alueella. Keräyspisteiden osoitteet löydät täältä. Lisätietoja keräyspisteistä: (09) 2764 7621 tai vaatekerays@uff.fi.

Vaatekeräykseen lahjoitettuja tuotteita ei pestä eikä käsitellä ennen myyntiä. Pesulatoiminta on Suomessa ympäristöluvanvaraista toimintaa eikä sen järjestäminen ole mahdollista UFF:n kautta kierrätetyille miljoonille vaatekiloille. Tästä syystä kehoitammekin puhdistamaan ja käsittelemään kaikki myymälöistämme ostetut tuotteet ennen käyttöä, kuten aina kaikki second hand-tuotteet kannattaakin.

UFF:n myymälöiden valikoiman hintatasoon vaikuttaa moni tekijä.

Yksi päätehtävistämme on ilmastotyö ja sen mukaisesti kotimaan vaatekeräyspalvelu järjestetään lähes koko Suomen alueella. Keräyspalvelu rahoitetaan vaatteiden myynnistä kerätyillä varoilla, joten toimintaan ei kohdistu verovaroja. Vuonna 2022 organisaatio käytti keräyspalvelun tuottamiseen noin 8 miljoonaa euroa.

Myymälöiden valikoima on useampaan kertaan lajiteltu vaatteiden laadun varmistamiseksi. Tuotteen hinta koostuu mm. keräyspisteiden ja -logistiikan, lajittelukeskuksen sekä vähittäismyynnin tuotanto- ja henkilöstökuluista. Jokaisella myydyllä tuotteella myös tuetaan kehitysyhteistyöhankkeita toisen päätehtävämme mukaisesti.

Kierrätetyn vaatteen valinta on lisäksi aina arvokas ilmastoteko.

Kaikista UFF:n myymälöistä voi ostaa lahjakortin haluamalleen summalle. Kortti käy maksuvälineenä kaikkiin myymälöihin vuoden ostohetkestä.

UFF:n hallitus valitsee vuosittain hakemusten perusteella ne globaalit kehitysyhteistyöhankkeet, joille taloudellista tukea lahjoitetaan. Avustuskohteita on vuosittain noin 30 Afrikassa ja Aasiassa. Tuettavat kohteet löytyvät vuosikertomuksistamme, johon voit tutustua täältä.

Yksi päätehtävistämme on ilmastotyö ja sen mukaisesti kotimaan vaatekeräyspalvelu järjestetään lähes koko Suomen alueella. Myös keräyspalvelu rahoitetaan vaatteiden myynnistä kerätyillä varoilla, joten toimintaan ei kohdistu verovaroja. Vuonna 2022 organisaatio käytti kierrätyspalvelun tuottamiseen noin 8 miljoonaa euroa.

Kaikki UFF:n lähettämät lahjoitukset menevät perille. Avun perillemenoa valvotaan tarkasti: avustuskohteet raportoivat toiminnastaan säännöllisesti ja niiden kirjanpidon tarkastaa kansainvälinen tilintarkastusyhtiö.  Hankeseurantamme kartoittaa tuottavien projektien tuloksia ja toimivuutta.

Myös Suomen Ulkoministeriön ja Euroopan Unionin tukemiin hankkeisiin suoritetaan ulkopuolisia hankearvioita vuosittain. UFF:n talouden valvonta ja raportointi noudattaa suomalaista kirjanpitotapaa ja tilintarkastuksen suorittaa tunnettu kansainvälinen tilintarkastusyhtiö.

Kyllä! Vapaaehtoisena voit Suomessa antaa panoksesi ympäristö- ja kehitysyhteistyöhön.

UFF:llä on monia eri mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä:

1.   Kauppatyö varainhankintamyymälässä, esim. henkarointi, järjestely ja tuotteiden esillepano. HELSINKI, TAMPERE, TURKU
2.   Vaatteiden käsittely, lajittelu ja pakkaaminen. KLAUKKALA
3.   Kuljettajan apulainen vaatekeräyksessä. KLAUKKALA (liikkuva työ)
4.   Huoltomiehen apulainen. KLAUKKALA (liikkuva työ)
5.   Toimistotyö. KLAUKKALA
6.   Tempaukset, tapahtumat, messut ja lipaskeräys. Paikkakunnasta riippumaton

Ota yhteyttä info@uff.fi

Vuonna 1987 perustettu Suomen UFF on rekisteröity yleishyödyllinen organisaatio. UFF on säätiö, joka on hallinnoltaan ja toiminnaltaan itsenäinen ja vastaa omasta toiminnastaan. Päivittäisestä toiminnasta vastaa toimitusjohtaja.