Tietosuoja- ja henkilötietojen käsittely U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf:n (UFF) rekisterissä:

Rekisterin pitäjä

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf

Järvihaantie 12

01800 KLAUKKALA

Y-tunnus: 0783118-1

Puhelin: +358 9 2764 760

Sähköposti: info@uff.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

UFF:n asiakasviestintä

Tietojen käsittely ja käsittelijät:

Tiedot on kerätty rekisteriin henkilöiden liittyessä postituslistalle. Rekisterin sisältämiä tietoja ovat: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä osoitetiedot.

Tietoja käsittelevät organisaation viestintää hoitavat henkilöt ja järjestelmän teknisen palvelun toimittaja.  UFF on sopinut palvelun tekniseen toteutukseen osallistuvien tahojen kanssa tietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukaisesti.

Asiakasrekisteristä poistuminen: postituslistalle osallistumisen voi peruuttaa asiakasviestintäsähköpostin sisältämän peruutuslinkin kautta tai ilmoittamalla poistamisesta rekisterin pitäjälle.

Tietojen luovutus

UFF ei luovuta tietoja muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään rekisterissä, kunnes henkilö itse poistaa tai pyytää poistamaan tiedot tai kunnes rekisteri lakkautetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakasrekisterissä oleva henkilö voi saada nähtäväkseen omat tietonsa, jotka järjestelmään on tallennettu. Tietopyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Tietojen oikaiseminen, täydentäminen tai käsittelyn rajoittaminen

Jos tiedossa on epätarkkuus, puute tai virhe, korjauspyynnöt lähetetään rekisterin pitäjälle.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät palautteet osoitetaan sähköpostiin: asiakaspalvelu@uff.fi