Kierrättämällä olet kiltti maapallolle!

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) on yleishyödyllinen säätiö, joka toimii ilmaston ja globaalin kestävän kehityksen hyväksi. Toimintamme käynnistyi Suomessa vapaaehtoisvoimin 1980-luvun lopussa. Ensimmäiset vaatekeräysastiat sijoitettiin Helsinkiin, jossa lahjoittajien auttamishalu oli valtava − keltaiset laatikot peittyivät nopeasti vaatevuorien alle. Myöhemmin keräyspalvelu laajeni myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Toimintaamme kuuluu kotimaan ympäristöpalvelu vaatekeräyksen muodossa, kehitysyhteistyön tukeminen Afrikassa ja Aasiassa sekä säätiön ympäristö- ja kehitysyhteistyöstä viestiminen. Keräämme varoja käytettyjen vaatteiden myynnillä ja solmimalla rahoituskumppanuuksia kehitysyhteistyöohjelmien hyväksi. Työturvallisuus ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä päätöksentekoamme ohjaavia tekijöitä. Vaatekierrätyksen avulla aikaansaadaan kestävää kehitystä, joka vähentää äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. UFF on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen säätiö, jonka toimintaa johdetaan Suomessa säätiölainsäädännön mukaisesti.

Visio ja missio

Visio

Maailma on sosiaalisesti, ekologisesti sekä taloudellisesti kestävä ja oikeudenmukainen. Kaikilla on mahdollisuudet toimia myönteisen aktiivisesti ja vastuullisesti kestävyyden hyväksi.

Missio

UFF toimii kestävän kehityksen hyväksi toteuttamalla ympäristöpalvelua ja varainkeruuta sekä toimimalla kumppanina globaaleissa kehitysohjelmissa, joita toteutetaan maailman köyhimpiin kuuluvien yhteisöjen keskuudessa.

Arvot

Reiluus

Paikallista ja globaalia vastuunkantamista ja välittämistä, jolla aikaansaadaan sosiaalista pääomaa ja kestävyyttä henkilötasolla, yhteiskunnassa ja globaalisti.

Parhaiden käytänteiden kehittäminen

Jatkuvan parantamisen periaatteen toteuttamista etsien ratkaisuja, jotka ovat pitkällä juoksulla järkeviä ja kestävää kehitystä tukevia.

Käyttäjä- ja loppuhyötyjäkeskeisyys

Yleishyödyllisyys toiminnan keskiössä synnyttäen globaaliin kehitykseen ja hyvinvointiin myönteisen kehityksen kierteitä.

Toimintapolitiikka

Tavoitteenamme on tuoda kestävää yhteiskunnallista arvonlisää ympäristön, inhimillisen hyvinvoinnin sekä vastuullisen osallistamisen muodossa. Käytämme ISO-sertifioituja toiminnanohjausjärjestelmiä: laatu/ISO 9001, työturvallisuus/ISO 45001 ja ympäristö/ISO 14001. .

Järjestelmien käytön tavoitteena on:
Konkreettisia avaintavoitteitamme ovat:

Toiminnan vaatimusten mukaisuus, työturvallisuus ja ympäristövaikutukset ovat toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavia tekijöitä. Ne otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, myös merkittävien palveluntarjoajien ja alihankkijoiden valinnassa.

Hallitus
Toimitusjohtaja

Lue julkaisumme PDF-muodossa

Vuosikertomuksestamme löytyvät tiedot toiminnastamme ja vuoden keskeisimmät tapahtumat. Voit lukea vuosikertomuksen tästä tai noutaa paperiversion UFF:n myymälästä.