Viestimme ilmasto- ja globaalikehityskysymyksistä

Ilmasto- ja globaalikehityskysymyksistä viestiminen on kierrätyksen ja globaalikehitystyön ohella keskeinen osa UFF:n toimintaa. Tarjoamme ajankohtaista tietoa hankemaiden tilanteesta sekä tekstiilikierrätyksen vaikutuksista. Olemme mukana alan asiantuntijaryhmissä ja hankkeissa, käymme vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa sekä vierailemme erilaisissa teemapäivissä ja tapahtumissa. UFF:n toimintaan, globaalikehitystyöhön ja vaatekierrätykseen on mahdollista tutustua verkkosivujen, julkaisujen ja sosiaalisen median kanavien avulla sekä vierailemalla toimipisteissä. Lisätietoja: info@uff.fi

Viestintä ja vaikuttamistyö

UFF:n viestintä tuo ilmastonmuutoksen, kehittyvien maiden haasteet sekä kestävän kehityksen osaksi suomalaisten arkipäivää. Vaatekierrätyksen ja globaalikehityksen ohella ilmasto- ja kehityskysymyksistä tiedottaminen on keskeinen osa organisaation toimintaa.

Organisaation työn vaikutuksista sekä Suomessa että ulkomailla, kuten globaalikehitystyöhankkeiden tuloksista ja vaatekierrätyksen ympäristövaikutuksista, viestitään sekä säätiön henkilökunnalle että ulkopuolisille sidosryhmille. UFF tiedottaa eri viestintäkanavissaan kuten kotisivulla, julkaisuissa, sosiaalisen median kanavissa ja erilaisissa tapahtumissa toiminnastaan. Organisaation vuosikertomus julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Vuonna 2021 UFF:n kotisivuilta etsittiin eniten tietoa vaatekeräyspisteistä sekä varainhankintamyymälöiden sijainneista ja aukioloajoista.

UFF:n läsnäolo sosiaalisen median kanavissa on aktiivista viestien muun muassa Euroopan Kestävän kehityksen viikon aikana kestävän kehityksen tavoitteista, Maailman vesipäivänä vaatekierrätyksen positiivisesta vaikutuksesta maapallon vesivarantoihin sekä Kansainvälisenä tyttöjen päivänä ihmisoikeuksien merkityksestä globaali- kehityshankkeissa.

Organisaation asiantuntijat tekevät vierailuja, osallistuvat eri tapahtumiin kuten koulujen Korkeasaari-päivään ja pitävät esitelmiä ilmasto- ja globaalikehitystyöstä eri kouluissa. UFF:n lajittelukeskukseen Klaukkalaan sekä eri varainhankintamyymöihin tehdään koululais- ja mediavierailuja, joiden aiheena on kestävä kehitys ja ilmastotyö. UFF:n toimintaan käy myös tutustumassa vieraita ulkomailta muun muassa Saksasta ja Intiasta.

Lisäksi UFF tiedottaa yhteistyötahojensa kanssa toimintansa vastuullisuudesta kuten ympäristöystävällisestä yhteistyöstä Neste Oyj:n kanssa liittyen jätteistä valmistetun uusiutuvan dieselin käytöstä organisaation logistiikassa sekä Amerplast Oy:n kanssa kierrätysmuovista valmistetuista ostoskasseista myymälöissä. Säätiö on mukana tukemassa monia kotimaisia tahoja tiedotusyhteistyön sekä lahjoitusten muodossa, kuten lasten- ja nuorten tukijärjestö Hope ry:tä.

Säätiön Youtube-kanavalla julkaistaan videoita globaalikehitystyöstämme kohdemaissa sekä ilmastotyöstämme Suomessa.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video