UFF:lle voi lahjoittaa käyttökelpoisia vaatteita, asusteita ja pientavaraa uudelleenkäyttöön

Otamme vastaan sellaisenaan käyttökelpoisia vaatteita, kodintekstiilejä, asusteita, laukkuja, kenkiä ja leluja. Paras tapa suojata tekstiilit lialta ja kosteudelta on pakata ne suljettuihin muovipusseihin.  Keräyspisteemme löydät täältä. Lahjoituksia voi myös jättää kaikkiin myymälöihimme.

Jos olet epävarma onko lahjoituksesi sellaisenaan käyttökelpoinen vaate vai poistotekstiili,  voit viedä sen keräysastiaamme. UFF hoitaa vaatteiden ja tekstiilien lajittelun ja ohjaa ne uudelleenkäyttöön sellaisenaan tai materiaalina. Ammattitaitoinen lajittelu vähentää resurssihukkaa. Pysyvästi likainen esim. öljyinen, märkä, homeinen tai muuten pilaantunut tekstiili on jätettä, joka kuuluu ohjata sekajätekeräykseen. 

Vaatekeräykseen voi tuoda käyttökelpoiset, ehjät ja puhtaat:

Vaatekeräykseen ei kuulu:

Vaatelahjoitusten jatkokäyttö vuonna 2022

Tekstiilien uudelleenkäyttö tarkoittaa jo käytetyn tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto, koska se vähentää uusien tekstiilien tuotantoa ja säästää merkittävästi vettä ja kemikaaleja. UFF:n vaatelajittelussa noudatetaan jätelain etusijajärjestystä, joka asettaa jätteen käsittelytoimenpiteet paremmuusjärjestykseen. Tekstiilit tulee ensisijaisesti uudelleenkäyttää sellaisenaan tai materiaalina ja vasta sen jälkeen hyödyntää energiana.

UFF:lle lahjoitetut tekstiilit lajitellaan tarkkaan mahdollisimman korkean uudelleenkäyttöasteen saavuttamiseksi. Vuonna 2022 lahjoitetuille n. 12,3 miljoonalle kilolle vaatteita saavutettiin sadan prosentin uudelleen- ja jälleenkäyttöaste. Säätiön ilmastotyön tavoitteena on lahjoitusten uudelleenkäyttöön ohjaaminen vähittäis- ja tukkumyynnin kautta. Säätiö kerää varoja kehitysyhteistyöhön sekä kotimaan ilmastotyöhön vaatemyynnillä.

Suomessa, UFF:n omissa myymälöissä, myydään lahjoitusvaatteiden parhaimmisto. Myymälöiden kautta lahjoituksista uudelleenkäytettiin 7 % vuonna 2022. Materiaalina hyödynnettäväksi, esimerkiksi rakennusteollisuudelle räteiksi myytiin 7 % vuosittaisesta vaatekeräysmäärästä ja 1 % ohjattiin uudelleenkäyttöön lahjoituksena. Vuoden 2021 aikana huonokuntoisia vaatelahjoituksia ohjattiin polttoon 2 % kokonaiskeräysmäärästä.

UFF:n vaatekeräysmäärästä suurin osa ohjataan uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. Tukkuasiakkaita organisaatiolla on paitsi Suomessa, myös esimerkiksi Baltian maissa, Euroopassa ja Aasiassa. Vuonna 2022 lahjoitusten valtaosa, 83 % uudelleenkäytettiin tukkumyynnin kautta. Tukkuasiakkaat ohjaavat vaatteet uudelleenkäyttöön sekä sellaisenaan tai materiaalina uusien tuotteiden valmistuksessa. Sekä tukku- että vähittäismyynnin tuotto ohjataan ilmasto- ja kehitysyhteistyöhön. Suurimpien tukkuasiakkaiden lajittelukeskuksissa vaatteiden uudelleenkäyttöastetta seurataan. Esimerkiksi UFF:n suurimmalla tukkuasiakkaalla Baltiassa on käytetyillä vaatteilla korkea 95% uudelleenkäyttöaste sellaisenaan tai materiaalina.

UFF:n keskittyy sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden keräämiseen, mutta lajittelussa huomioidaan jätehierarkian mukainen etusijajärjestys. Mikäli joku vaate ei sellaisenaan sovellu jälleenkäyttöön, ohjataan se kierrätykseen, jossa materiaali käytetään uudelleen. Elinkaaren jatkuminen ja jälleenkäyttö ensisijaistetaan aina ennen energiapolttoon ohjaamista, mikä on viime sijainen vaihtoehto. Kierrätettyjen vaatteiden monipuolinen jälleenkäyttö esimerkiksi korjauksen tai muokkauksen kautta on tärkeää resurssihukan minimoimiseksi – tällä on myönteisiä vaikutuksia myös työllisyyteen.

Vuosittaisesta keräysmäärästä noin 1-4 % lajiteltuja, käyttökuntoisia vaatteita lähetetään yhteistyöjärjestöjen varainhankinnan avuksi Afrikkaan. Afrikassa vaatteet myydään pääosin tukkuasiakkaille. Paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt tukevat käytettyjen vaatteiden myynnistä saaduilla tuotoilla useita perus- ja ammattikoulutuksellisia kehitysyhteistyöhankkeita. Tukkuasiakkaat puolestaan myyvät vaatteet ja käyttävät myyntituoton esimerkiksi lastensa koulutukseen. Pienyrittäjät työllistävät usein itsensä lisäksi myös kaksi–kolme muuta henkilöä.

Tutkimukset osoittavat pohjoismaisten käytettyjen vaatteiden uudelleenkäytön Afrikan maissa tuovan huomattavia ympäristösäästöjä ja luovan tuhansia työpaikkoja. Käytetyt vaatteet luovat työpaikkoja sekä kaupan alalla että tekstiilien kunnossapidon ja korjauksen parissa. Luodut työpaikat kehittävät sekä paikallista taloutta että elintasoa. Tutustu Pohjoismaiden ministerineuvoston raporttiin täältä.

Katso Yle Areenalta video Minne hylätyt vaatteet viedään?

Vaatekeräyspalvelumme vuosittainen hiilikädenjälki eli päästövähennyspotentiaali on arvioitu. Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen tai palvelun aikaansaamia päästösäästöjä verrattuna saman kategorian keskivertotuotteisiin tai – palveluihin. UFF:n hiilikädenjälki on laskettu vaatteiden uudelleenkäytöstä saatavana hiilidioksidipäästösäästönä verrattuna uuden vaatteen ostamiseen. Hiilikädenjälkitarkastelussa on huomioitu vaatteen tuotannosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

UFF:n hiilikädenjäljen laskenta on toteutettu soveltaen kansainvälisesti standardoitua hiilijalanjälkiohjetta (GHG Protocol) ja viitekehyksenä on ollut VTT:n Carbon Handprind Guide.  Päästövähennykset syntyvät vaatelahjoitusten ohjaamisesta uudelleenkäyttöön. 

Säätiö on kerännyt liki 34 vuotisen toiminnan aikana yli 200 miljoonaa vaatekiloa uudelleenkäyttöön ja saavuttanut hiilidioksidipäästöissä noin 5 miljoonan tonnin vähennyksen verrattuna uusien vaatteiden tuotannon aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin.

Vaatekeräyspalvelumme päästövähennykset ovat esillä The Planet Companyn-palvelussa. Tutustu aiheeseen tarkemmin Planet Companyn sivuilta.