Kun jokainen antaa vähänkin, kaikki saavat paljon 

Olemme mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja helpottamassa muuttuvaan ilmastoon sopeutumista. Edistämme kestävää ja globaalia kehitystä tukemalla ympäristöön, koulutukseen ja toimeentuloon liittyviä hankkeita. Olemme myös vaikittamassa tekstiilikierrätykseen, vaatteiden uudelleenkäytön tehostamiseen ja kuluttajakäyttäytymiseen. Käymme vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, otamme osaa alan hankkeisiin ja asiantuntijaverkostoihin. Kestävän kehityksen rakentajina olemme vahvempia yhdessä kuin yksin.

Haluamme välittää sidosryhmillemme tietoa toiminnastamme, lisätä molemminpuolista ymmärrystä sekä edistää yhdessä globaalia kestävää kehitystä niin Suomessa kuin kehitysyhteistyön kohdemaissa. Alla listattuna keskeisiä sidosryhmiä, jotka ovat merkittäviä meille ja joille meidän toiminnallamme on merkitystä.

Lahjoittajat ja asiakkaat

Lahjoittajat ja asiakkaat ovat toimintamme tärkeä tukipilari. UFF:n myymälät tarjoavat asiakkaille kestävän ja ekologisen vaihtoehdon. Yhdessä asiakkaidemme ja lahjoittajien kanssa muodostamme Suomen suurimman kierrätyksestä, muodista ja maapallosta välittävän porukan.

Henkilökunta

Meillä työskentelee joukko eri alojen ammattilaisia; sitoutuneet ja motivoituneet henkilöstön jäsenet ovat keskeinen voimavaramme. Työhyvinvointiohjelmamme on kehitetty tukemaan tukemaan laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteitamme.

Kumppanimme ilmasto- ja globaalikehitystyössä

Globaalissa ilmasto- ja kehitysyhteistyössä tarvitaan monenkeskistä paikallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Toimimme yhteistyössä julkishallinnon, liike-elämän ja yksityisen sektorin kanssa. Kierrätystoiminnassa on mukana Suomessa jätehuoltotoimijoita, kuntia ja kaupunkeja, kaupparyhmittymiä ja -ketjuja sekä yksityisiä maanomistajia. Kansainvälistä kehitysyhteistyötä kanssamme on toteuttamassa kohdemaissa toimivia kansalaisjärjestöjä, kuntia ja valtion organisaatioita. Myös Suomen ulkoasiainministeriö ja Euroopan unioni ovat olleet mukana kehitysyhteistyöhankkeissamme.

Jokainen vaatelahjoittaja ja myymälöiden asiakas on sekä kanssamme että kehittyvien maiden aktiivisten kansalaisten rinnalla vaikuttamassa globaaliin ilmasto- ja kehitysyhteistyöhön.

Työelämän toimijat

Toteuttamamme ilmasto- ja globaalikehitystyö edellyttää sitoutunutta, motivoitunutta ja pitkäjänteistä työskentelyä. Tämä voidaan saavuttaa työelämän toimijoiden laajalla yhteistyöllä. Rekrytoinnin, työturvallisuuden, ammatillisen kehittämisen ja muiden alojen erityisasiantuntijoita kutsutaan tarvittaessa mukaan työpaikan kehittämishankkeisiin. UFF:n edustajia on mukana työelämää kehittävissä ja edunvalvonnan näkökulmia valvovissa organisaatioissa.

Media

Ilmasto- ja globaalikehitys koskettaa maapallon jokaista ihmistä, siksi tietoisuuden lisääminen on yksi missioistamme. Digitaalisella aikakaudella median eri muodoilla on toisiaan täydentävä rooli. Viestimme sekä perinteisen että sähköisten median välityksellä tavoitteenamme palvella kaikenlaisia yleisöjä. Suuren lahjoittaja- ja muun sidosryhmäjoukon tavoittemisessa verkkoviestintä on keskeinen kanava. Mediaa palvellaan toimintaan liittyvillä uutisilla sekä taustoittavalla materiaalilla.

Yhdistysjäsenyydet:

 • Kaupan liitto ry – Federation of Finnish Commerce
 • EK Ympäristöfoorumi – CFI Forum for Environment
 • The Federation for Associations Connected to the International Humana People to People Movement
 • Fibs ry, Yritysvastuuverkosto,  Finnish Business and Society
 • Helsingin Kauppakamari – Helsinki Chamber of Commerce
 • Jätehuoltoyhdistys ry – waste management association
 • KePa ry – Service Centre for Development Cooperation
 • Kehys ry – Finnish NGDO platform to the EU
 • Suomi-Mosambik-seura – Friendship association between Finland and Mozambique
 • Tampereen kauppakamari – Tampere Chamber of Commerce
 • Vastuullinen Lahjoittaminen, VaLa ry – Responsible Donation, reg. Association (board membership)
 • TMA, Textile and Fashion industry