Yhteistyötä ilmaston ja kehittyvien maiden hyväksi

Yhteistyö kanssamme voi tarkoittaa esimerkiksi tekstiilien kierrättämistä uudelleenkäyttöön, tapahtumayhteistyötä tai vaikkapa henkilöstön virkistyspäivä vapaaehtoistyön merkeissä. Kierrätämme yritysten poistotekstiilit vastuullisesti ja ekologisesti. Yhteistyön kautta on mahdollista profiloitua ilmastotoimijana, tukea kehitysyhteistyötä ja toteuttaa yritysvastuuohjelmaa. Tutustu tarkemmin yhteistyömahdollisuuksiin ja -esimerkkeihin.

Yritysvaatekeräyksen piiriin kuuluu tällä hetkellä useita myymälöitä, tekstiilituotteiden valmistajia ja kauppakeskuksia. Muita yritysyhteistyön tapoja ovat esimerkiksi tietotaidon jakaminen yhteiskuntavastuun lisäämiseksi, yhteiset ympäristötapahtumat ja vaatekeräystempaukset. Kauttamme voi myös tukea koulutukseen, toimeentulon kehittämiseen tai ruokaturvaan liittyviä hankkeita, esimerkiksi joulumuistamisten avulla.

Järjestämme vuotuisen seminaarin, joka kokoaa resurssitehokkuuden ja kiertotalouden toimijoita yhteen. Seminaari on hyvä paikka näkyä ja tehdä näkyväksi organisaation arvoja ja brändiä. Mukaan mahtuu vuosittain myös uusia yhteistyökumppaneita.

UFF:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat ekologinen ja taloudellinen kestävyys, vastuullinen aktiivisuus yhteisössä, sukupuolten välinen tasa-arvo, terveys, suvaitsevaisuus ja monimuotoisuus. Edellytämme kumppaneiltamme yhtenevää arvomaailmaa. Toimintapolitiikkaamme voi tutustua täältä.

Ota yhteyttä ja pohditaan yhteistyömalleja lisää yhdessä!

Hanken School of Economics

UFF tekee aktiivisesti yhteistyötä Hanken School of Economicsin kanssa. Olemme olleet osana Humlog-instituutin kurssia CSR (Corporate social  responsibility) and Humanitarian Logistics jo parin viime vuoden ajan tehden opiskelijoiden kanssa yhteistyöprojekteja. Lisäksi UFF ja Hanken tekevät tutkimus- ja tiedotusyhteistyötä vaatteiden uudelleenkäytön ympäristöhyödyistä sekä kestävästä kehityksestä.

Lue blogiteksti Hanken and UFF: increasing awareness on textile reuse

Kuuntele podcast Sustainability Unwrapped: The future of textile reuse in Finland and beyond