Vaatteiden uudelleen- ja jälleenkäyttö

Ylen toimittaja Jussi Nygren vieraili UFF:n lajittelukeskuksessa Klaukkalassa tammikuussa 2019 osana kuusiosaista sarjaa eri materiaalien uudelleen- ja jälleenkäytöstä Suomessa. UFF:n kerääkin vuosittain lähes 15 miljoonaa kiloa vaatteita uudelleen- ja jälleenkäyttöön. Videossa esitetyt luvut ovat jo vanhentuneita, alla uusimmat organisaation vuoden 2018 lahjoitusvaatteita koskevat uudelleen- ja jälleenkäyttöluvut. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto, koska se vähentää uusien tekstiilien tuotantoa ja säästää merkittävästi vettä ja kemikaaleja.

UFF:n vaatekeräysmäärästä suurin osa ohjataan uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. Tukkuasiakkaita organisaatiolla on paitsi Suomessa, myös Baltian maissa sekä Venäjällä. Vuonna 2018 lahjoitusten valtaosa, 87,1 % uudelleenkäytettiin tukkumyynnin kautta. Suomessa, UFF:n omissa myymälöissä, myydään keräysvaatteiden parhaimmisto. Varainhankintamyymälöiden kautta lahjoituksista uudelleenkäytettiin 4,9 % vuonna 2018. Materiaalina hyödynnettäväksi, esimerkiksi rakennusteollisuudelle räteiksi myytiin 4,5 % vuosittaisesta vaatekeräysmäärästä. Loput 3,5 % hyödynnettiin energiantuotannossa jätteenpolttolaitoksella. Sekä tukku- että vähittäismyynnin tuotto ohjataan ilmasto- ja globaalikehitystyöhön.

Tutustu tekstiilien uudelleen- ja jälleenkäyttöön Suomessa katsomalla video.

Related Posts