Vaatteet lajitellaan uudelleenkäyttöä varten

Keräämme sellaisenaan käyttökelpoisia vaatteita, asusteita ja kodintekstiilejä. Säätiön lajittelukeskuksissa lahjoitetut vaatteet lajitellaan sesongin ja käyttötarkoituksen mukaan. Tämän jälkeen vaatteet ohjataan joko myymälöissä myytäviksi, tukkumyyntiin, lahjoitettavaksi tai Afrikkaan yhteistyöjärjestöjen varainhankinnan avuksi. Huonokuntoiset lahjoitukset kierrätetään materiaalina ja jäte ohjataan energianpolttoon.

Vuonna 2021 lahjoitetuista vaatteista uudelleenkäytettiin sellaisenaan tai materiaalina 98 prosenttia.

Vaatelahjoitusten jatkokäyttö vuonna 2021

Tekstiilien uudelleenkäyttö tarkoittaa jo käytetyn tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto, koska se vähentää uusien tekstiilien tuotantoa ja säästää merkittävästi vettä ja kemikaaleja. UFF:n vaatelajittelussa noudatetaan jätelain etusijajärjestystä, joka asettaa jätteen käsittelytoimenpiteet paremmuusjärjestykseen. Tekstiilit tulee ensisijaisesti uudelleenkäyttää sellaisenaan tai materiaalina ja vasta sen jälkeen hyödyntää energiana.

UFF:lle lahjoitetut tekstiilit lajitellaan tarkkaan mahdollisimman korkean uudelleenkäyttöasteen saavuttamiseksi. Vuonna 2021 lahjoitetuille n. 13,4 miljoonalle kilolle vaatteita saavutettiin sadan prosentin uudelleen- ja jälleenkäyttöaste. Säätiön ilmastotyön tavoitteena on lahjoitusten uudelleenkäyttöön ohjaaminen vähittäis- ja tukkumyynnin kautta. Säätiö kerää varoja kehitysyhteistyöhön sekä kotimaan ilmastotyöhön vaatemyynnillä.

 
 

Vaatekeräyspalvelumme vuosittainen hiilikädenjälki eli päästövähennyspotentiaali on arvioitu. Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen tai palvelun aikaansaamia päästösäästöjä verrattuna saman kategorian keskivertotuotteisiin tai -palveluihin. Asiakas pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään yrityksen tuottaman hiilikädenjäljen kautta.

UFF:n hiilikädenjälki on laskettu vaatteiden uudelleenkäytöstä saatavana hiilidioksidipäästösäästönä verrattuna uuden vaatteen ostamiseen. Hiilikädenjälkeä laskettaessa on verrattu kuluttajan perusratkaisun (uusi vaate) hiilijalanjälkeä kädenjälkiratkaisuun (käytetty vaate). Hiilikädenjälki perustuu olettamukseen, että käytetyn vaatteen ostaminen korvaisi uuden vaatteen ostotarpeen. Uudelleenkäyttö myös pidentää vaatteen käyttöikää. UFF:n hiilikädenjälkitarkastelussa on huomioitu vaatteen tuotannosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Hiilikädenjäljen laskentaan ei ole yhtä vakiintunutta menetelmää tai standardia. UFF:n hiilikädenjäljen laskenta on toteutettu soveltaen kansainvälisesti standardoitua hiilijalanjälkiohjetta (GHG Protocol) ja viitekehyksenä on ollut VTT:n Carbon Handprind Guide.

Vuonna 2020 UFF:n hiilikädenjälki eli toiminnan tuottamat päästövähennykset olivat noin 365 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja vuonna 2019 noin 388 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Päästövähennykset syntyvät vaatelahjoitusten ohjaamisesta uudelleenkäyttöön. Hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasujen yhteismitta. Sen tarkoitus on auttaa laskemaan yhteen eri kasvihuonekaasupäästöjen ilmastoa lämmittävät vaikutukset.

Säätiö on kerännyt liki 34 vuotisen toiminnan aikana yli 200 miljoonaa vaatekiloa uudelleenkäyttöön ja saavuttanut hiilidioksidipäästöissä noin 5 miljoonan tonnin vähennyksen verrattuna uusien vaatteiden tuotannon aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin.

Vaatekeräyspalvelumme päästövähennykset ovat esillä The Planet Companyn-palvelussa. The Planet Company on avoin yhteisöpalvelu organisaatioille, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Toiminnan hiilikädenjäljen merkityksen ympäristölle on arvioinut erittäin korkealle Sitran projektipäällikkö Markus Terho. Tutustu arvioon tarkemmin Planet Companyn sivuilta.

Suomessa, UFF:n omissa myymälöissä, myydään lahjoitusvaatteiden parhaimmisto. Varainhankintamyymälöiden kautta lahjoituksista uudelleenkäytettiin 6,4 % vuonna 2021. Materiaalina hyödynnettäväksi, esimerkiksi rakennusteollisuudelle räteiksi myytiin 10,4 % vuosittaisesta vaatekeräysmäärästä ja 4,8 % ohjattiin uudelleenkäyttöön lahjoituksena. Vuoden 2021 aikana huonokuntoisia vaatelahjoituksia ohjattiin polttoon 2 % kokonaiskeräysmäärästä.

UFF:n vaatekeräysmäärästä suurin osa ohjataan uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. Tukkuasiakkaita organisaatiolla on paitsi Suomessa, myös esimerkiksi Baltian maissa, Euroopassa ja Aasiassa. Vuonna 2021 lahjoitusten valtaosa, 76,4 % uudelleenkäytettiin tukkumyynnin kautta. Tukkuasiakkaat ohjaavat vaatteet uudelleenkäyttöön sekä sellaisenaan tai materiaalina uusien tuotteiden valmistuksessa. Sekä tukku- että vähittäismyynnin tuotto ohjataan ilmasto- ja globaalikehitystyöhön.

Suurimpien tukkuasiakkaiden lajittelukeskuksissa vaatteiden uudelleenkäyttöastetta seurataan. Esimerkiksi UFF:n suurimmalla tukkuasiakkaalla Baltiassa on käytetyillä vaatteilla korkea 95% uudelleenkäyttöaste sellaisenaan tai materiaalina.

Vaikka UFF:n tarkoituksena on kerätä vain sellaisenaan käyttökelpoisia vaatteita, huomioidaan lajittelussa jätehierarkian mukainen etusijajärjestys. Mikäli joku vaate ei sellaisenaan sovellu jälleenkäyttöön, voidaan se ohjata kierrätykseen, jossa materiaalia voidaan käyttää vielä uudelleen. Elinkaaren jatkuminen ja jälleenkäyttö ensisijaistetaan aina ennen käyttöä energiapolttoon, mikä on viime sijainen vaihtoehto.

Vaatekierrätyksen koko arvoketjun huomioiminen on tärkeää ja UFF tekee osaltaan pitkäjänteistä työtä ratkaisujen löytämiseen. Kierrätettyjen vaatteiden monipuolinen jälleenkäyttö esimerkiksi korjauksen tai muokkauksen kautta on tärkeää resurssihukan minimoimiseksi – tällä on myönteisiä vaikutuksia myös työllisyyteen.

Materiaalinkeräys jälleenkäyttöön on tulevaisuudessa kasvamassa myös Suomessa ja poistolaatuiset tekstiilit onkin paras ohjata niille suunnattuun erilliseen keräykseen, ja siis kokonaan erilleen sellaisenaan vielä käyttökelpoisten vaatteiden keräyksestä.

Kierrätetyn tuotteen ostaminen on kestävää kehitystä tukeva valinta. UFF:n myymälät tarjoavat kuluttajalle kestävän ja ekologisen vaihtoehdon sekä tuotteita yksilölliseen tyyliin. Vaatevalikoima koostuu laadukkaista, ajanmukaisista vaatteista ja vintage-löydöistä. Valitsemalla UFF:n ostopaikakseen asiakas tukee kestävää kehitystä, ympäristötyötä ja työllisyyttä Suomessa sekä globaalikehitystyötä Afrikassa ja Aasiassa.

Jokainen uudelleenkäytetty vaate vähentää jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haitallisten kemikaalien määrää. Yksi uudelleenkäyttöön kierrätetty puuvillainen t-paita säästää noin 2800 litraa vettä, 7 kg hiilidioksidipäästöjä ja 500 grammaa torjunta-aineita. Luonnonvarojen kestävä käyttö hillitsee ilmastonmuutosta, jonka haittavaikutukset koskettavat erityisesti köyhimpien maiden ihmisiä.

Myymälöiden vaatevalikoista löytyy tuotteita koko perheelle. Valikoima vaihtuu useita kertoja vuodessa sesongin mukaisesti.

Vuosittaisesta keräysmäärästä noin 4-6 % lajiteltuja, käyttökuntoisia vaatteita lähetetään yhteistyöjärjestöjen varainhankinnan avuksi Afrikkaan. Afrikassa vaatteet myydään pääosin tukkuasiakkaille. Paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt tukevat käytettyjen vaatteiden myynnista saaduilla tuotoilla useita perus- ja ammattikoulutuksellisia kehitysyhteistyöhankkeita. Tukkuasiakkaat puolestaan myyvät vaatteet ja käyttävät myyntituoton esimerkiksi lastensa koulutukseen. Pienyrittäjät työllistävät usein itsensä lisäksi myös kaksi–kolme muuta henkilöä.

Tutkimukset osoittavat pohjoismaisten käytettyjen vaatteiden uudelleenkäytön Afrikan maissa tuovan huomattavia ympäristösäästöjä ja luovan tuhansia työpaikkoja. Käytetyt vaatteet luovat työpaikkoja sekä kaupan alalla että tekstiilien kunnossapidon ja korjauksen parissa. Luodut työpaikat kehittävät sekä paikallista taloutta että elintasoa. Tutustu Pohjoismaiden ministerineuvoston raporttiin täältä.

Käytetyille vaatteille on suuri kysyntä vähävaraisen väestön keskuudessa: kaikki tarvitsevat hyviä ja kestäviä tuotteita. Suomalaisten lahjoittamat käytetyt vaatteet ovat hyvälaatuisia ja käytettynä ne ovat ostajille edullisia, joten ihmisillä on varaa niihin.

Katso Yle Areenalta video Minne hylätyt vaatteet viedään?