Vaatekierrätys digiaikaan – UFF:n keräyslaatikoihin älytunnisteet

UFF aikaansaa kestävää kehitystä ylläpitämällä kotimaan ympäristöpalvelua vaatekeräyksen muodossa ja edistämällä kestävää kehitystä kehitysyhteistyöohjelmilla.  Organisaatio tarjoaa helpon ja vastuullisen tavan kierrättää tarpeettomaksi jääneet vaatteet uudelleenkäyttöön tarjoten jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ilmasto- ja globaalikehitykseen kierrättämällä. UFF:n järjestää vaatekierrätyksen 281 kunnan aluella yli 1500 keräyspisteellä.

UFF:n toiminta- ja palvelualueena on koko Suomi ja kestävä kehitys ja ilmastotyö ovat säätiön johtoajatuksina kaikessa toiminnassa. Keräyspalvelun logistiikkaketju nojaa säätiön omaan kalustoon sekä sopimuskuljettajien panokseen.  UFF jatkaa lahjoitettujen, käyttökelpoisten vaatteiden elinkaarta ja hyödyntää tekstiilit tehokkaasti lajitellen lahjoitetut tekstiilit tarkkaan mahdollisimman korkean jälleenkäyttöasteen saavuttamiseksi. Vuonna 2018 lahjoituksille saavutettiin 96,5 % jälleenkäyttöaste.

Kestävä kehitys näkyy kaikessa UFF:n toiminnassa. Näistä lähtökohdista toimivalle organisaatiolle on luonnollista ottaa käyttöön Formify SmartTag -älytunnisteet tehostamaan logistiikkaketjua ja viestintää vaatekeräyksessä.

Pääkaupunkiseudulla on jo useampaan UFF:n keräyslaatikkoon lisätty SmartTag -älytunnisteet helpottamaan lahjoittajien yhteydenottoa laatikon täyttyessä. Älytunnisteen QR-koodin voi lukea puhelimella ja ilmoittaa näin suoraan UFF:n vaatekeräykseen laatikon tyhjennystarpeesta.

UFF:n vaatekeräyksen logistiikka siirtyy näin digiaikaan kehittämään keräyksen laatua ja palvelemaan vaatelahjoittajia tehokkaammin. Paikkatietoihin yhdistetyillä älytarroilla tehdyt ilmoitukset parantavat entisestään keräyspalvelun ympäristöystävällisyyttä ja taloudellisuutta.

UFF:n keräyslaatikoista voi jatkossakin laittaa sähköpostia vaatekerays@uff.fi tai soittaa (09) 2764 7622. Lisätietoja UFF:n kotimaan ympäristöpalvelusta ja Formify SmartTag-älytunnisteesta.

Related Posts