UFF:N TUKEMA FARMERS’ CLUB-HANKE PARANTAA KOKO PERHEEN ELINOLOJA NAMIBIASSA

Namibian Kavangon alueella UFF:n ja Euroopan Unionin tuella toteutettava ja hankekumppaneiden DAPP Namibia ja Namibian Luonnonsäätiö toteuttama Farmer’s Club-hanke on tuonut mittavia parannuksia alueen pienviljelijöiden satomääriin sekä perheiden ruokaturvaan ja ruokavalioon. Hanke sai alkuvuodesta jatkoa vielä vuoden 2019 syksyyn saakka edistääkseen pitkäjänteisiä kestävän kehityksen toimia alueella.

Hankkeen lisäkausi tuki lähes 700 pienviljelijää ilmastoviisaan maanviljelyn metodien käytön ylläpidossa. Yli 85 % osallistuneista pienviljelijöistä oli naisia. Farmers’ Club’it sekä yhdistävät pienviljelijöiden markkinointi- ja rahoitusvoimavarat että tarjoavat vertaistukea jäsenilleen.

Pienviljelijät ovat avainroolissa namibialaisen yhteiskunnan ruokaturvan takaamisessa kun yli 70 % maan väestöstä saa osan elannostaan maanviljelystä. Tällä hetkellä yli 50 % Namibian maanviljelystuotteista tuodaan ulkomailta, joten pienviljelijöiden omavaraisuuden ja viljelyn tuotantokapasiteetin kasvu on elintärkeässä roolissa maan kehitykselle.

Farmers’ Club’it kouluttavat pienviljelijöitä vihannesten kasvattamisessa orgaanisin keinoin sekä viljelysmaaperän huollossa parantaakseen satomääriä. Viljelijät ovat myös oppineet sadeveden talteenottoa kasteluvedeksi, kompostointia sekä kasvituholaisten ja -tautien torjuntaa. Lisäksi hankkeeseen osallistuneille pienviljelijät ovat oppineet kasvisten, oikean ravinnon ja luonnonsuojelun merkityksestä.

Hanke on kasvattanut perheiden tulotasoa satotuotteiden myynnin kautta. Perheet kohdistavat saamansa lisätulot usein lastensa koulutukseen sekä terveyskuluihin tuoden pitkäaikaista parannusta koko yhteisön elinoloihin.

Linkin videolla kerrotaan varsinkin hankkeen naisten työn merkityksestä maanviljelylle Kavangon alueella Namibiassa. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GwYZj4E0g5Q 

Related Posts