UFF:n tukema biokaasuhanke Intiassa saavutti tavoitteensa

UFF ja Suomen Ulkoministeriö tukivat uusiutuvan energian käyttöä ja maanviljelijäperheiden toimeentuloa ja terveyttä edistävän biokaasuhankkeen kolmatta vaihetta Intian Dausassa vuosina 2017-2019. Pidempiaikaiset tavoitteet kuten edullisen ja puhtaan energian saatavuuden takaaminen, naisten aseman parantaminen perheissä sekä tulojen lisääntyminen maanviljelystä, saavutettiin.

Yhteisöt ovat jo havainneet biokaasuyksiköiden mukanaan tuomat yhteiskunnalliset, taloudelliset ja terveydelliset hyödyt hankkeen toimiessa monitahoisesti. Biokaasuyksiköt ovat esitelleet uuden vihreän polttoainevaihtoehdon lähes 10 000 ihmiselle vaikuttaen saastuttavien polttoaineiden käyttöön alueella vähentävästi jopa 60 prosenttilla.

Biokaasun käytöstä on ollut selkeitä taloudellisia hyötyjä tuoden lisäansioita luomumaanviljelyn myötä sekä vähentäen kotitalouksien polttoainekustannuksia. Hankkeella on ollut myös naisia koskettavia terveysvaikutuksia. Biokaasun käyttö kotitöissä on vähentänyt naisten altistumista terveyshaittoja aiheuttavalle nuotion savulle vähentäen yskiä sekä silmä- ja hengitystiesairauksia merkittävästi.

Related Posts