UFF:n tukee hanketta Mosambikissa opetuksen tason ja vammaisten oikeuksien parantamiseksi kouluissa

UFF:n ja Suomen ulkoministeriön tukema ja ADPP Mosambikin toteuttama nelivuotinen hanke Keski-Mosambikin Zambezian provinssissa parantaa alueella neljäntoista alakoulun opetuksen tasoa ja on jatkumoa säätiön pitkäaikaiselle sitoumukselle kehitysmaiden koulutuksen kehittämiseksi. Hankkeen puitteissa myös kohennetaan vammaisten lasten oikeuksia kouluissa. Vammaiskumppanuuden asiantuntija Matleena Järviö koulutti syyskuussa hankekumppanin työntekijöitä aiheesta seminaarissa, jossa kuurojen TV:n edustaja kertoi kuurojen lasten koulunkäyntiin liittyvistä ongelmista Maputossa.

Mosambikissa jo yli 90 prosenttia lapsista käy koulua, mutta heistä vain vajaa puolet käy koko viisivuotisen perusasteen loppuun. Erityisesti tytöt keskeyttävät koulunkäynnin liian aikaisin ja vammaisista lapsista harva pääsee kouluun. Oppimistulokset ovat heikkoja ja esimerkiksi kolmasluokkalaisista vain alle 10 prosentilla on ikätasoaan vastaavat luku- ja laskutaidot.

Hanke toimii erittäin haastavissa olosuhteissa, sillä Zambezian provinssissa tilanne on heikompi kuin maassa keskimäärin. Koululuokat alueella ovat todella suuria – opettajalla voi olla jopa 120 oppilasta luokassaan ja opetuksen taso on monin paikoin heikkoa opettajien matalan koulutustason myötä. Hankkeessa kehitetään kouluja ympäröiviä yhteisöjä ja parannetaan opetuksen tasoa henkilökuntaa kouluttamalla. Koulujen hallintoa ja opettajien opetustaitoja vahvistetaan, lapsia tuetaan ottamaan aktiivinen rooli koulussa ja yhteisöjen sitoutumista lasten koulunkäyntiin erityisesti tyttöjen ja vammaisten lasten osalta parannetaan.

Tulevina vuosina muutamassa koulussa myös kokeillaan kaksikielistä opetusta. Tällä hetkellä suurin osa opetuksesta Mosambikissa tapahtuu valtion virallisella kielellä, portugalilla, joka ei ole pääosan oppilaista äidinkieli. Oppilaiden koulumotivaatio ja oppimistulokset kärsivätkin suuresti, kun lapset eivät ymmärrä opetuskieltä.

Related Posts