UFF:n tuella parannetaan ruokaturvaa Kongon Demokraattisessa Tasavallassa

UFF on kumppanina HPP Congon toteuttamassa hankkeessa, joka edistää pienviljelijöiden ruokaturvaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista maaseutualueella Etelä-Ubangin syrjäisessä provinssissa lähellä Keski-Afrikan Tasavallan rajaa. Yhteensä 17 kyläyhteisöä ja noin 4000 kotitaloutta osallistuu kyseiseen ”Farmers’ Club Dongo” -hankkeeseen, joka kuuluu UFF:n tukemiin kehitysyhteistyöhankkeisiin.   

Hankkeessa koulutetaan paikallisia viljelijöitä uusista viljelytekniikoista ja uusista viljelylajikkeista, jotta ruokaturvaa ja ravitsemusta edistetään kestävästi haastavista sääolosuhteista huolimatta. Viljelylajikkeita monipuolistetaan, jotta maaperä pysyy suotuisana kasvualustana jatkossakin. Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin vastataan muun muassa panostamalla kassavan viljelyyn. Kyseinen laji kestää hyvin vaikeitakin olosuhteita, kuten ankaraa kuivuutta ja rankkasateita. 

Viljelyn ohella hankkeessa tuetaan jauhomyllyjen ostamista. Näin kyläläiset voivat valmistaa kassava- ja maissijauhoa, mikä mahdollistaa niiden myynnin paikallisilla markkinoilla tuoden lisäansioita. Hankkeen tuen avulla on myös aloitettu vihannesten kasvatus myyntiä varten.  

Hankkeen vaikutukset ilmenevät myöhemmin, mutta jo nyt on suurin osan pienviljelijöistä ottanut käyttöön uusia viljelytekniikoita ja -lajikkeita, joiden käyttöä HPP Congo on esitellyt kyläyhteisöjen yhteisillä viljelyspalstoilla. Paikalliset viljelijät voivat kokea uudet menetelmät riskeinä, sillä viljelyn mahdollinen epäonnistuminen uusien lajikkeiden vuoksi toisi mukanaan ison ruokaturvaongelman. Viljelijöiden nopea uusien viljelytekniikoiden ja – lajikkeiden käyttöönotto onkin merkki onnistuneesta koulutuksesta ja yhteistyöstä. 

.

Uusi valikoima!

Maanantaina 6.3. myymälöissä upea uusi valikoima. Myymälät avaavat maanantaina ovet jo klo 9, tervetuloa tekemään huikeita second hand -löytöjä! Sunnuntaina 5.3. myymälät ovat valikoiman vaihdon

Lue lisää