UFF:n myymälöissä tuetaan tyttöjen koulutusta Mosambikissa

UFF:n myymälöiden asiakkaat voivat ensi viikon aikana ostostensa yhteydessä tukea tyttöjen koulutuksen järjestämistä ja mahdollistamista Mosambikissa Lastenapu -hankkeessa. Yksi kestävän kehityksen kannalta tärkeistä osa-alueista on koulutus, jolla on tasa-arvon ja demokratian edistymisessä keskeinen rooli. Koulutus on tehokkain tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Riittävä lukutaito on oleellista kaikelle oppimiselle, ja UFF painottaa työssään koulutuksen merkitystä kestävän kehityksen saavuttamisessa.  

Aivan kuten Suomessa, myös Mosambikissa varhaiskasvatus ennen varsinaisen perusopetuksen aloittamista parantaa oppimistuloksia. UFF tukee tyttöjen pääsyä varhaiskasvatukseen Nacalan alueella avustamalla yhteensä kahdeksaa päiväkotia.  

Tällä hetkellä yhteensä noin 450 tyttöä osallistuu varhaiskasvatukseen ja aikaisempien vuosien tulosten perusteella suurin osa heistä siirtyy perusopetuksen piiriin oikeanikäisenä. Leikkien, pelien ja laulujen lisäksi pienet lapset saavat päiväkodeissa sopivantasoista opetusta matematiikan ja portugalin kielen saralla. Varhaiskasvatuksen ansiosta heillä on paremmat edellytykset siirtyä perusopetukseen, kun portugalin kieli on jo tullut tutuksi. 

UFF:n tuen avulla myös järjestetään kahdeksaa päiväkotia ympäröivissä kyläyhteisöissä valistuskampanjoita lasten terveyteen, kehitykseen sekä lasten oikeuksiin liittyen, sillä vanhemmilla on usein puutteellisia tai vanhanaikaisia käsityksiä etenkin tyttöjen kouluttamiseen liittyen. 

Tasarahapäivät 8.-20.4.2024

Tasarahapäivillä on odotettavissa jälleen ihania löytöjä tasaisesti alenevinedullisin hinnoin. Lisäämme joka päivä satoja vaatteita myyntiin, jotenvaatevalikoima vaihtuu vauhdikkaasti teemapäivien aikana. UFFille kannattaakinpistäytyä, vaikka joka päivä.

Lue lisää