UFF:n myymälöissä tuetaan lasten lukutaito-opetusta Mosambikissa

UFF:n myymälöiden asiakkaat voivat ensi viikon aikana ostostensa yhteydessä tukea lasten lukutaito-opetuksen järjestämistä Mosambikissa.

Mosambikin tasavallassa on yli 26 miljoonaa asukasta. Se on yksi maailman köyhimmistä valtioista ja sen väestöstä suurin osa saa elantonsa omavaraisviljelystä. Mosambikin aikuisväestöstä vain noin 60 % on lukutaitoisia ja naisista vain noin 50 %.

Lukutaito on ihmisoikeus ja väline, jonka kautta lapselle avautuu uusi maailma. Sen myötä hän pääsee osalliseksi yhteiskunnan toimintaan aktiivisemmin kuin ennen. Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Koulua käyvä tyttö avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin kouluakäymätön.


Vaikka enemmistö mosambikilaisista lapsista pääsee kouluun, eivät he välttämättä opi perustaitoja kuten lukemaan ja laskemaan. Opetuskielenä on usein maan virallinen kieli portugali, vaikka lasten äidinkieli voi olla joku muu yli 40 paikallisesta kielestä. Portugalia puhuu äidinkielenään vain viidesosa väestöstä.

Mosambikissa on aloitettu kaksikielisen opetuksen tukeminen, mutta se ei ole vielä kovin yleistä. Lapset oppivat mekaanisen lukutaidon, mutta luetun ymmärtäminen voi jäädä heikoksi. Vain alle 5 % kolmasluokkalaisista mosambikilaislapsista osaa lukea ikätasoisesti eli ikäiselleen määritetyllä taidolla.

UFF tukee lukutaitokerhoja Mosambikin maaseudulla. Hankealueella olevissa kouluissa on erittäin suuret luokkakoot, joissakin luokissa on jopa yli 100 oppilasta per luokka. Lukutaitokerhoissa lapset oppivat koulun jälkeen lukutaitoa paikallisin materiaalein ja tavoin mahdollisuuksien mukaan omalla äidinkielellään. Kerhot tukevat juuri niitä lapsia, joilla on haasteita lukemaan oppimisessa. UFF:n tuella sadat koululaiset saavat lukutaitokerhoissa vuosittain lukutaito-opetusta.

UUSI VALIKOIMA

Maanantaina 26.2. myymälöissä upea uusi valikoima. Tervetuloa tekemään second hand & vintage -löytöjä! Sunnuntaina 25.2. myymälät valikoiman vaihdon vuoksi kiinni.

Lue lisää

Tasarahapäivät 12.-24.2.2024

Tasarahapäivillä on odotettavissa jälleen ihania löytöjä tasaisesti alenevinedullisin hinnoin. Lisäämme joka päivä satoja vaatteita myyntiin, jotenvaatevalikoima vaihtuu vauhdikkaasti teemapäivien aikana. UFFille kannattaakinpistäytyä, vaikka joka päivä.

Lue lisää