UFF:n myymälöissä tuetaan koulutarvikkeiden hankintaa Mosambikissa

UFF:n myymäläasiakkaat voivat tukea ensi viikolla ostostensa yhteydessä esikoululaisten koulutavaroiden hankintaa Mosambikin Lastenapu -hankkeessa.

Yksi kestävän kehityksen kannalta tärkeistä osa-alueista on koulutus, jolla on tasa-arvon ja demokratian edistymisessä keskeinen rooli. Koulutus on tehokkain tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Tutkimukset osoittavat, että osallistuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tukevat lasten kouluvalmiuksia. Riittävä lukutaito on oleellista kaikelle oppimiselle, ja UFF painottaa työssään koulutuksen merkitystä kestävän kehityksen saavuttamisessa.  

Mosambikin tasavallassa, eteläisessä Afrikassa, on yli 26 miljoonaa asukasta. Se on yksi maailman köyhimmistä valtioista, jonka väestöstä suurin osa saa elantonsa omavaraisviljelystä. Vain noin puolet Mosambikin väestöstä on lukutaitoisia.

Lastenapu-hanke tukee seitsemää esikoulua seitsemässä kylässä Nacalan alueella. Hanke toimii lähes täysin säätiön tuen varassa, joten UFF:n myymälä- ja kuukausilahjoittajilla on merkittävä rooli sen ylläpidossa. Lasten esiopetusta avustetaan monin eri tavoin, kuten tukemalla koulutarvikkeiden hankintaa.

Hankkeen tukemat päiväkodit esikouluineen ovat tarkoitettu 2-5 vuotiaille lapsille. Joissakin paikoissa jopa 14-vuotiaat lapset ovat osallistuneet toimintaan. Yhteisöissä ei ole varsinaisia peruskouluja, joten heille ei ole tarjolla muita vaihtoehtoja oppimiseen. Hankkeen tukemissa esikouluissa on normaalisti ollut lähes 1 100 lasta. Nyt korona-aikana on oppilasluku ollut vähän yli 700 ja toiveissa on lähi- tai etäopetuksen järjestäminen kouluvuoden loppuun saakka.

Lastenapu-hanke on toiminut 1990-luvun alusta alkaen, ja sillä on ollut myös merkittäviä vaikutuksia alueen tyttöjen tasa-arvoon. Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Koulua käyvä tyttö avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin kouluakäymätön. Nacalan alueella ilmoitettujen lapsiavioliittojen määrä on vähentynyt ja vastaavasti ammatilliseen koulutukseen osallistuvien tyttöjen määrä on noussut.

Hankkeen esikoulujen lisäksi perheitä autetaan monin eri tavoin antamalla hygienia- ja terveysvalistusta, tiedottamalla koulutuksen tärkeydestä sekä kouluttamalla ruokaturvaan, ravintoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista.

Tasarahapäivät 8.-20.4.2024

Tasarahapäivillä on odotettavissa jälleen ihania löytöjä tasaisesti alenevinedullisin hinnoin. Lisäämme joka päivä satoja vaatteita myyntiin, jotenvaatevalikoima vaihtuu vauhdikkaasti teemapäivien aikana. UFFille kannattaakinpistäytyä, vaikka joka päivä.

Lue lisää