UFF:N KANSALLISIA KESTÄVÄN KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUKSIA PÄIVITETTY

Päästöjen vähentäminen vaatii yksilöiden ja organisaatioiden sitoutumista tavoitteisiin. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen strategia ja konkreettinen työkalu tavoitteiden saavuttamiseksi. UFF on ollut mukana kansallisessa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa jo vuodesta 2014 lähtien.

Organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt voivat antaa toimenpidesitoumuksen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Sitoumusten lisäksi organisaatiot voivat tehdä Green deal- sopimuksen edistämään kiertotaloutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Sitoumukset ja sopimukset tehdään Sitoumus 2050 – verkkopalvelussa. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä verkkopalvelussa ja sitoumusten etenemisestä raportoidaan vuosittain.

UFF on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä kolmella toimenpidesitoumuksella sekä Green deal – sopimuksella. Sitoumusten avulla säätiö tukee kestävän kehityksen tavoitteiden, kuten kestävien elämäntapojen, resurssiviisaan talouden, hiilineutraalin yhteiskunnan ja vaikuttavien kansalaisten yhteiskunnan edistämistä. Toimenpidesitoumukset tähtäävät 5–10 vuoden aikana toteutettaviin konkreettisiin toimenpiteisiin ja toimintatapojen muutoksiin. Sitoumukset ohjaavat säätiön vastuullisuustyötä ja lisäävät toimenpiteiden tavoitteellisuutta.

Toimenpidesitoumukset:

Resurssien tarkka hyödyntäminen tukee kestävää kehitystä:

  1. Lahjoitetuille vaatteille saavutetaan vähintään 90 % uudelleenkäyttöaste sellaisenaan tai materiaalina.
  • Uudelleenkäyttöön kerättävien vaatteiden tehokas hyödyntäminen minimoi resurssihukkaa ja sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Vaatteita uudelleenkäyttämällä voidaan vähentää uusien vaatteiden tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, säästää vettä sekä hillitä ilmastonmuutosta. Seurantajakson aikana uudelleenkäyttöaste sellaisenaan tai materiaalina on ollut vähintään 95 %.
  1. Energiatehokkuus kasvaa ja uusiutuvan energian käyttöä lisätään säätiön toimipisteissä ja logistiikassa.
  • Energiatehokkuutta lisäämällä ja uusituvia energiamuotoja suosimalla voidaan tehokkaasti hillitä ilmastonmuutosta. Seurantajakson aikana säätiölle on suoritettu kaksi energiakatselmusta ja energiatehokkuutta edistävien toimenpiteiden avulla säätiö on pystynyt vähentämään toimipisteiden energiankulutusta. Lajittelu- ja pakkauskeskusten energian alkuperä on vaihdettu 100 % uusiutuvaksi ja lisäksi uusiutuvan energian osuutta pyritään nostamaan myös myymälöissä. Vuonna 2017 säätiön oman kierrätyspalvelun logistiikkaketjun kalustossa otettiin käyttöön 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu dieselpolttoneste, jonka osuutta pyritään vuosittain kasvattamaan.

Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta:

  1. Säätiön viestinnän ja vaikuttamistyön kasvava panos kestävän kehityksen tavoitteiden tietoisuuden lisäämiseen ja niiden toteutumiseen ihmisten arjessa.

UFF:n toimenpidesitoumukset löydät täältä!

Jälleenkäyttö2020

Suomessa, UFF:n omissa myymälöissä, myydään lahjoitusvaatteiden parhaimmisto. Varainhankintamyymälöiden kautta lahjoituksista uudelleenkäytettiin 5,3 % vuonna 2020. Materiaalina hyödynnettäväksi, esimerkiksi rakennusteollisuudelle räteiksi myytiin 6,6 % vuosittaisesta vaatekeräysmäärästä, 3,8 % ohjattiin lahjoituksiin ja 4,1 % hyödynnettiin energiantuotannossa jätteenpolttolaitoksella.

UFF:n vaatekeräysmäärästä suurin osa ohjataan uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. Tukkuasiakkaita organisaatiolla on paitsi Suomessa, myös esimerkiksi Baltian maissa, Venäjällä sekä Aasiassa. Vuonna 2020 lahjoitusten valtaosa, 80,2 % uudelleenkäytettiin tukkumyynnin kautta. Tukkuasiakkaat ohjaavat vaatteet uudelleenkäyttöön sekä sellaisenaan tai materiaalina uusien tuotteiden valmistuksessa. Sekä tukku- että vähittäismyynnin tuotto ohjataan ilmasto- ja globaalikehitystyöhön.

Green deal-sopimus:

UFF sitoutuu vähentämään muovikassien kulutusta:

  • UFF sitoutuu tukemaan EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevien vähentämistavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on, että muovikassien kulutus vähenee myymälöissä 25 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Muovikassien kokonaismenekki on vähentynyt seurantakauden aikana, vaikka myymälöiden ja asiakkaiden määrä on kasvanut. Vuonna 2020 muovikassien kokonaismenekki väheni 29 % vuoden 2016 lähtötasosta. Lähes kokonaan kierrätysmateriaalista valmistetut muovikassit ovat olleet maksullisia UFF:n myymälöissä tammikuun 2017 alusta alkaen. Asiakkaille tarjotaan vaihtoehtona myös reilun kaupan puuvillasta valmistettua ostoskassia.

UFF:n Green deal-sitoumuksen löydät täältä!

Kestävän kehityksen sitoumuksen voi tehdä jokainen meistä. Toimenpidesitoumuksella voit toteuttaa yhtä tai useampaa yhteiskuntasitoumuksen tavoitetta. Oman sitoumuksen voit tehdä Sitoumus 2050- sivustolla.

Related Posts

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services