UFF:n asiakkaat innostuivat vähentämään muovikassien käyttöä

UFF on ollut mukana vuodesta 2017 lähtien Ympäristöministeriön ja Kaupan liiton Green deal-muovikassisopimuksessa, jonka tarkoituksena on tukea EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevien vähentämistavoitteiden saavuttamista.

Organisaatio on tiedottanut asiakkailleen vähentämistavoitteista ja kaikki muovikassit ovat olleet maksullisia UFF:n myymälöissä vuoden 2017 alusta tavoitellen muovikassien kokonaismenekin selkeää pudotusta. Vuonna 2018 hankitut uudet muovikassit on valmistettu lähes kokonaan kierrätysmateriaalista ja tuote saavuttaa hiilineutraalisuuden useamman käyttökerran myötä. Asiakkaille myös tarjotaan vaihtoehtona kestokassia, joiden menekki onkin kasvanut.

Organisaation tavoitteena oli vähentää muovikassien kokonaismenekkiä varainhankintamyymälöissä 25 % verran. Vuoden 2017 aikana asiakkaat ostivat 19 % vähemmän muovikasseja ja vuoden 2018 aikana vähennystä tapahtui 51% edellisvuoteen verrattuna. Organisaation varainhankintamyymälöiden muovikassien kokonaismenekki väheni siis 60 % vuoden 2016 lähtötasosta, joten vähentämistavoite on ylitetty jopa moninkertaisesti.

Kiitos asiakkaillemme!

Related Posts