Tukea elinikäiseen oppimiseen

Globaalikehitystyömme perustana on elinikäisen oppimisen tukeminen koulutuksen, ympäristön kestävän kehityksen ja taloudellisen kehityksen kautta.

Koulutus

Koulutus on tehokas tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja on tärkeä työkalu rakennettaessa oikeudenmukaisempaa ja tasapainoisempaa yhteiskuntaa. Lapset, nuoret ja aikuiset saavat laadukkasta koulutusta, ammatillisia taitoja sekä valmiuden kohdata elämän eri haasteita. Koulutus mahdollistaa tuottavan, jatkuvasti oppivan ja luonnon kanssa sopusoinnussa elävän yhteiskunnan.

Opetuksen laadun ja inklusiivisuuden kehittämishankkeiden kautta hyvän koulutuksen saanut pätevä opettaja toimii opetustyön lisäksi tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden esimerkkinä koko yhteisölle. Laadukas opetus on ratkaiseva tekijä tiellä kestävään kehitykseen ja parempaan maailmaan.

Ympäristö

Kaikkein köyhimmät maat kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista eniten. Kaikilla tulisi olla oikeus terveelliseen ja monipuoliseen ruokaan, puhtaaseen juomaveteen ja toimivaan sanitaatioon. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen seurausten torjuminen vaatii yhteistyötä. UFF edistää ympäristönsuojelua muun muassa tukemalla uusiutuvan energian käyttöä Intiassa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tärkeä osa UFF:n tukemaa globaalikehitystyötä. Afrikassa tuettujen maanviljelyshankkeiden keskeinen osa on kestävien viljelymenetelmien käytön opetus. Menetelmät lieventävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä auttavat sopeutumaan niihin.

Taloudellinen kehitys

Riittävä toimeentulo tukee kehittyvien yhteisöjen kokonaisvaltaista kehitystä. Maanviljelyshankkeet vahvistavat perheiden taloudellista kehitystä sekä ruokaturvaa. Satojen kasvaessa ja viljelylajikkeiden monipuolistuessa, kasvaa myös myytävien tuotteiden määrä. UFF tukee naisten toimintaryhmiä osana maanviljelyshankkeita. Toimintaryhmät mahdollistavat esimerkiksi aikuisopintoja ja pienimuotoista yritystoimintaa mikrolainojen ja säästörinkien avulla.

Taloudellinen kehitys on tasavertaisten mahdollisuuksien takaamista kaikille. UFF tukee vuosittain nuorten koulutusta mahdollistamalla ammattikoulujen ja ammatillisten kurssien toiminnan kohdemaissa.

Hätäapu puolestaan edistää nopeaa humanitaarista ja taloudellista toipumista hätätilanteissa, joissa tapahtuma kuten luonnonkatastrofi aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja uhkaa ihmisten toimeentuloa.

 

Kierrätä vaatteita

Kierrättämällä jokainen suomalainen voi vaikuttaa ilmasto- ja globaalikehitykseen. Jatkamme lahjoitettujen, käyttökelpoisten vaatteiden elinkaarta ja hyödynnämme tekstiilit tehokkaasti. Toiminnan tuotto ohjataan ilmasto- ja globaalikehitystyöhön.