Globaalikehitystyö

Tavoitteenamme on vähentää köyhyyttä tukemalla elinikäistä oppimista koulutuksen, ympäristön kestävän kehityksen ja taloudellisen toimeentulon kehittämisen kautta. Yleishyödyllisellä toiminnalla aikaansaadaan globaalikehitystä ja hyvinvointia.

Hankkeet

Tuemme vuosittain noin 30 globaalikehitystyöhanketta Afrikassa ja Aasiassa. Hankkeemme luovat uusia mahdollisuuksia ihmisille, joilla on niitä kaikkein vähiten.

Viestintä ja
vaikuttamistyö

Viestimme ilmasto- ja globaalikehityskysymyksistä verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, julkaisuissa, tapahtumissa sekä globaalikasvatuksen työpajoissa.

Kestävän kehityksen puolesta

Toimimme Afrikan maaseutukylissä sekä Aasiassa kaikkien köyhimpien yhteisöjen keskuudessa, jotta kaikista heikoimmassa asemassa olevat saavat avaimet parempaan elämään. Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.