TUE ETÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ MOSAMBIKISSA

 UFF:n myymälöiden asiakkaat voivat ensi viikon aikana ostostensa yhteydessä tukea etäopetuksen järjestämistä Mosambikissa. Viikon 48 kampanjalla tuetaan esikoululaisten koulutarvikkeiden hankintaa etäopiskelua varten.

Mosambikin tasavallassa, eteläisessä Afrikassa, on yli 26 miljoonaa asukasta. Se on yksi maailman köyhimmistä valtioista, jonka väestöstä suurin osa saa elantonsa omavaraisviljelystä. Vain noin puolet Mosambikin väestöstä on lukutaitoisia.  

Lastenapu-hanke tukee seitsemää esikoulua seitsemässä kylässä Nacalan alueellaHanke toimii lähes täysin säätiön tuen varassa, joten suomalaisilla lahjoittajilla on merkittävä rooli sen ylläpidossa. Lasten esiopetusta avustetaan monin eri tavoin, kuten tukemalla koulutarvikkeiden (esim. kynien ja vihkojen) hankintaaEuron lahjoituksella pystytään avustamaan kynän ja vihkon hankinnassa yhtä esikoululaista. Korona-ajan tuoman etäopetuksen myötä on oppilaille toimitettu koulutehtäviä ja  -materiaaleja kotiin opiskelua varten, mutta poikkeustilanteen pitkittyessä etäopetuksen järjestäminen vaatii lisäresursseja. Koulut eivät voi järjestää lähiopetusta viranomaisten vaatimien hygieniatarvikkeiden puutteen vuoksi.

Hankkeen tukemat päiväkodit esikouluineen ovat tarkoitettu 2-5 vuotiaille lapsille. Joissakin paikoissa jopa 14-vuotiaat lapset ovat osallistuneet toimintaan. Yhteisöissä ei ole varsinaisia peruskouluja, joten heille ei ole tarjolla muita vaihtoehtoja oppimiseen. Hankkeen tukemissa  esikouluissa on lähes 1100 lasta.

Lastenapu-hanke on toiminut 1990-luvun alusta alkaen, ja sillä on ollut myös merkittäviä vaikutuksia alueen tyttöjen tasa-arvoon. Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Kouluakäyvä tyttö avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin kouluakäymätön. Nacalan alueella ilmoitettujen lapsiavioliittojen määrä on vähentynyt ja vastaavasti ammatilliseen koulutukseen osallistuvien tyttöjen määrä on noussut.  

Varainkeruukampanja on osa alueella toimivaa Lastenapu-hanketta, joka auttaa perheitä antamalla hygienia- ja terveysvalistusta, tiedottamalla koulutuksen tärkeydestä sekä kouluttamalla ruokaturvaan, ravintoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista.

Related Posts