SUOMALAISET TIEDOSTAVIA VAATEKIERRÄTTÄJIÄ UFF:N KYSELYN MUKAAN

Helmikuussa 2021 toteutetussa UFF:n kanta-asiakkaille ja sosiaalisen median tilien seuraajille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin vaatekierrätystietoutta. Kyselyyn vastasi ennätyksellisesti yli 2000 ihmistä.

Vastaajista 98 % tiesi voivansa lahjoittaa UFF:lle ehjiä ja puhtaita vaatteita uudelleenkäyttöön ohjattavaksi. Vastaajat kertoivat lahjoittavansa vain puhtaita, siistejä ja ehjiä vaatteita korostaen sen olevan kunnioittavaa. Vain prosentti vastaajista oletti, että myös pysyvästi likaiset ja rikkinäiset vaatteet käyvät lahjoitettavaksi uudelleenkäyttöön.

Kolme neljäsosaa vastaajista puolestaan kertoi laittavansa poistotekstiilikeräykseen vaatteet, jotka eivät kuntonsa puolesta sovellu lahjoitettavaksi. Liki 40 % ohjasi uudelleenkäyttöön soveltumattomia vaatteita sekajätteeseen ja viidesosa vastaajista lahjoitti myös eläinsuojeluyhdistyksille.

Kysely toteutettiin avoimen selainlinkin kautta, joka julkaistiin UFF:n kotisivulla, kanta-asiakaskirjeessä sekä sosiaalisen median kanavissa. UFF:n kotisivulla on kuukausittain 30–40 000 vierailijaa ja sosiaalisen median tilit tavoittavat puolestaan keskimäärin miljoona ihmistä kuukausittain. Kysely toteutettiin monivalintakysymyksillä.

Related Posts