Suomalaiset mukana talkoissa ilmaston- ja globaalikehityksen hyväksi – UFF 30 vuotta

Ilmasto- ja globaalikehityksen kansalaisjärjestö U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf  (UFF) täyttää 30 vuotta. Organisaatio tekee ympäristötyötä noin 270 kunnan alueella Suomessa, yli 3000 vaatekeräyslaatikolla tavoittaen 5,4 miljoonaa suomalaista.

 

UFF perustettiin 30 vuotta sitten marraskuussa 1987 edistämään kestävää ilmasto- ja globaalikehitystä. Organisaatio toteuttaa yleishyödyllisiä tehtäviä ylläpitämällä ympäristöpalvelua vaatekeräyksen muodossa ja edistämällä globaalikehitystä kehitysyhteistyöohjelmilla ja tiedotuksella. Yhdistys kerää varoja ilmasto- ja globaalikehitykseen myymällä kierrätettyjä vaatteita ja muodostamalla hankekumppanuuksia.

 

Suomalaiset ovat kierrättäneet vaatteita uudelleenkäyttöön kolmen viime vuosikymmenen aikana UFF:n kautta yli 170 miljoonaa kiloa. Näiden vaatteiden elinkaari on jatkunut alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Tällä kierrätysmäärällä on syntynyt hiilidioksidisäästöjä 400 miljoonaa kilogrammaa, vettä on säästynyt 170 miljoonaa kuutiota ja torjunta-aineita on käytetty 28 miljoonaa kilogrammaa vähemmän. Näitä säästöjä lisää entisestään UFF:n kuorma-autoissa käyttämä jätteistä valmistettu bio-diesel, joka vähentää kuljetusten päästöjä jopa 90 %.

 

Vuosikymmenten aikana organisaation kehitysyhteistyö on tavoittanut miljoonia suoria ja epäsuoria loppuhyötyjiä: UFF tukee perus- ja ammatillista koulutusta, opettajienkoulutusta, ympäristö- ja maanviljelysohjelmia sekä yhteisökehityshankkeita. Yhteistyön painopiste on maailman köyhimmissä yhteisöissä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä Intiassa. Kehitystä tuetaan suoran rahoituksen lisäksi paikallisen varainhankinnan hyväksi lahjoitetuilla vaatteilla, jolla on lisäksi myönteinen vaikutus pienyrittäjyyteen. Vaatelahjoitusten kautta globaalikehityksestä on tullut osa suomalaisten arkipäivää ja vaatteiden kierrättäminen onkin yksi käytännöllisimpiä tapoja osallistua työhön ilmastomme hyväksi.

Related Posts