SUOMALAISET LAHJOITTIVAT YLI 15 MILJOONAA KILOA VAATTEITA UUDELLEENKÄYTTÖÖN UFF:N KAUTTA VUONNA 2019

Vuonna 2019 suomalaiset lahjoittivat 15 120 087 kiloa vaatteita uudelleenkäyttöön UFF:n kautta. Määrä on noussut reilut puoli miljoonaa kiloa edellisvuodesta. Vuoden 2019 aikana UFF:n vaatekeräys kattoi 3398 vaatekeräysastiaa 1533 keräyspisteessä ympäri Suomea. Ajan tasalla oleva keräyspisteiden karttapalvelu löytyy kotisivuiltamme.

Lahjoitetut tekstiilit lajitellaan mahdollisimman korkean uudelleenkäyttöasteen saavuttamiseksi. Vuonna 2019 lahjoituksille saavutettiin lähes 95 % uudelleenkäyttöaste: sellaisenaan 88,3 % ja materiaalina 6,5 %. Tekstiilien uudelleenkäyttö alkuperäisessä käyttötarkoituksessa säästää merkittävästi vettä sekä vähentää CO2-päästöjä ja kemikaalien käyttöä verrattuna uusien tekstiilien tuotantoon.

UFF:n vaatekeräysmäärästä suuri osa ohjataan uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. Tukkuasiakkaita organisaatiolla on paitsi Suomessa, myös esimerkiksi Baltian maissa, Venäjällä ja Afrikassa. Vuonna 2019 lahjoitusten valtaosa, 83,6 % uudelleenkäytettiin tukkumyynnin kautta. UFF:n omien myymälöiden kautta lahjoituksista uudelleenkäytettiin 4,7 % viime vuonna. Materiaalina hyödynnettäväksi, esimerkiksi rakennusteollisuudelle räteiksi myytiin 6,5 % vuosittaisesta vaatekeräysmäärästä. Loput 5,2 % hyödynnettiin energiatuotannossa jätteenpolttolaitoksella. Sekä tukku- että vähittäismyynnin tuotto ohjataan ilmasto- ja globaalikehitystyöhön.

Related Posts