Kierrättämällä olet kiltti maapallolle!

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) on yleishyödyllinen säätiö, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi. Toimintaamme kuuluu kotimaan ympäristöpalvelu vaatekeräyksen muodossa, globaalikehitystyön tukeminen Afrikassa ja Aasiassa sekä ympäristö- ja globaalikehityksestä viestiminen. Keräämme varoja käytettyjen vaatteiden myynnillä ja solmimalla rahoituskumppanuuksia globaalikehitystyöohjelmien hyväksi. Työturvallisuus ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä päätöksentekoamme ohjaavia tekijöitä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin Ilmastokumppanina teemme yhteistyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi olemme sitoutuneet vähentämään muovikassien kulutusta EU:n pakkausjätedirektiivin mukaisesti.

Visio, missio ja arvot

Visio

Maailma on sosiaalisesti, ekologisesti sekä taloudellisesti kestävä ja oikeudenmukainen. Kaikilla on mahdollisuudet toimia myönteisen aktiivisesti ja vastuullisesti kestävyyden hyväksi.

Missio

UFF toimii kestävän kehityksen hyväksi toteuttamalla ympäristöpalvelua ja varainkeruuta sekä toimimalla kumppanina globaaleissa kehitysohjelmissa, joita toteutetaan maailman köyhimpiin kuuluvien yhteisöjen keskuudessa.

Arvot

Reiluus
Paikallista ja globaalia vastuunkantamista ja välittämistä, jolla aikaansaadaan sosiaalista pääomaa ja kestävyyttä henkilötasolla, yhteiskunnassa ja globaalisti.

Parhaiden käytänteiden kehittäminen
Jatkuvan parantamisen periaatteen toteuttamista etsien ratkaisuja, jotka ovat pitkällä juoksulla järkeviä ja kestävää kehitystä tukevia.

Käyttäjä- ja loppuhyötyjäkeskeisyys
Yleishyödyllisyys toiminnan keskiössä synnyttäen globaaliin kehitykseen ja hyvinvointiin myönteisen kehityksen kierteitä.

Toimintapolitiikka

Tavoitteenamme on tuoda kestävää yhteiskunnallista arvonlisää ympäristön, inhimillisen hyvinvoinnin sekä vastuullisen osallistamisen muodossa. Käytämme ISO-sertifioituja toiminnanohjausjärjestelmiä: laatu/ISO 9001, työturvallisuus/ISO 45001 ja ympäristö/ISO 14001.

Järjestelmien käytön tavoitteena on:

Konkreettisia avaintavoitteitamme ovat:

Toiminnan vaatimusten mukaisuus, työturvallisuus ja ympäristövaikutukset ovat toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavia tekijöitä. Ne otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, myös merkittävien palveluntarjoajien ja alihankkijoiden valinnassa.

Hallitus
Toimitusjohtaja