Lukutaito moninkertaistaa kehityksen

UFF:n kehitysyhteistyön hanketuki painottuu opetussektorille. Perus- ja ammattikoulutuksen lisäksi yhdistyksen tuella koulutetaan kehittyvien maiden pienviljelijöitä sekä opastetaan terveysasioissa ja ekologisen energian käyttöönotossa. Suureen osaan hankkeista sisältyy aikuisten lukutaito-opetusta, vaikka se ei olisikaan hankkeen painopiste.

Lukutaidon kehittäminen on integroitu hankkeisiin, sillä sen avulla kehitysaskeleet kasvavat monikertaiseksi. Lukutaidon avulla tieto leviää nopeammin ja tehokkaammin. Lisäksi ulkopuolisen avun varassa eläneet oppivat selviytymään itsenäisemmin. Lukutaitoiset aikuiset ymmärtävät paremmin oppimisen merkityksen ja panostavat myös jälkipolviensa koulutukseen. Tietotaidon karttuessa ihmiset saavat enemmän resursseja itsensä ja ympäristönsä kehittämiseen. Lukutaidolla on myös valtava merkitys itsetunnon, aktiivisuuden ja tasa-arvon kohottajana.

Related Posts