Lahjoita ja auta − yhdessä teemme enemmän

Mosambikin Nacalassa toimiva Lastenapu-hanke parantaa lasten asemaa auttamalla perhe- ja kyläyhteisöjä luomaan hyvät puitteet paremmalle elämälle. Intian Rajasthanin osavaltiossa toimiva Academy for Working Children -hanke tarjoaa slummialueilla työskenteleville lapsille mahdollisuuden perusopetukseen.


Kertalahjoituksen voit tehdä suoraan hankkeiden keräystilille FI49 2001 1800 3905 39, viite 610270. Lahjoitukset lähetetään perille lyhentämättömänä, vain pankkikulut vähennetään. Rahankeräyslupa: RA/2020/1599

Nacalan lastenapu

Hankkeen keskiössä on lasten esiopetus, joka auttaa lapsia selviytymään peruskouluopinnoissa, ja tarjoaa heille turvallisen ja valvotun ympäristön vanhempien työpäivien ajaksi. Lastenapuhankkeelle kohdennetuilla varoilla rakennetaan myös käymälöitä, joiden avulla monien tautien leviämistä voidaan hillitä sekä hankitaan taimia ravinnon ja puiden istuttamiseksi. Lisäksi tuetaan aikuisten lukutaito-opetusta, sillä erityisesti äitien koulutukseen satsaaminen näkyy lasten kasvavana hyvinvointina.

Tuki kohdistetaan:

Intian slummilasten koulut

Kaikkein köyhimmät maat kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista eniten. Kaikilla tulisi olla oikeus terveelliseen ja monipuoliseen ruokaan, puhtaaseen juomaveteen ja toimivaan sanitaatioon. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen seurausten torjuminen vaatii yhteistyötä. UFF edistää ympäristönsuojelua muun muassa tukemalla uusiutuvan energian käyttöä Intiassa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tärkeä osa UFF:n tukemaa globaalikehitystyötä. Afrikassa tuettujen maanviljelyshankkeiden keskeinen osa on kestävien viljelymenetelmien käytön opetus. Menetelmät lieventävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä auttavat sopeutumaan niihin.

UFF:n rahankeräyslupa

UFF:n rahankeräysluvan (RA/2020/1599) on myöntänyt Poliisihallitus 11.12.2020 ja se on voimassa 01.03.2021 lähtien koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään UFF:n globaalikehitystyöhankkeiden hyväksi Afrikassa ja Intiassa. Hankkeet ovat pääasiallisesti lastenapu- ja terveyssektorin hankkeita, kuten esikoulujen tukemista. UFF tukee paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia sosiaali- ja terveyssektorin hankkeita, koulutushankkeita, ympäristöhankkeita sekä paikallisen yhteisön kehittämishankkeita ja hätäapua alueille tuottavia hankkeita. Rahankeräysvaroilla on turvattu ja turvataan jatkossa esimerkiksi esikoulujen toimintaa Mosambikin Nacalassa seka vähäosaisten lasten kouluttautumismahdollisuuksia lntiassa. Kerätyt varat lähetetään kohteeseen mahdollisimman pian lyhentämättöminä, vain pankkikulut vähennetään. Keräyksen käytännön toimeenpanijana toimii U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr.

Avun perillemeno

Avun perillemeno valvotaan tilintarkastusten ja hankkeista saatavien raporttien avulla sekä pitämällä hankkeisiin yhteyttä. Valtionapukohteisiin tehdään vuosittain tarkastus- ja arviointikäynti, jolloin hankkeesta raportoidut edistymistä seurataan paikan päällä. Sekä UFF:n että avun vastaanottajayhdistysten tilit tarkastaa kansainvälinen tilintarkastustoimisto.