Lahjoita ja auta − yhdessä teemme enemmän

Mosambikin Nacalassa toimiva Lastenapu-hanke parantaa lasten asemaa auttamalla perhe- ja kyläyhteisöjä luomaan hyvät puitteet paremmalle elämälle. Intian Rajasthanin osavaltiossa toimiva AWC -hanke tarjoaa slummialueilla työskenteleville lapsille mahdollisuuden perusopetukseen.

Kertalahjoituksen voit tehdä suoraan hankkeiden keräystilille FI49 2001 1800 3905 39, viite 610270. Lahjoitukset lähetetään perille lyhentämättömänä, vain pankkikulut vähennetään. Rahankeräyslupa: RA/2020/1599

Mosambik: Nacalan lastenapu

Hankkeen keskiössä on lasten esiopetus, joka auttaa lapsia selviytymään peruskouluopinnoissa, ja tarjoaa heille turvallisen ja valvotun ympäristön vanhempien työpäivien ajaksi. Lastenapuhankkeelle kohdennetuilla varoilla hankitaan koulumateriaaleja, kuten kyniä, vihkoja ja oppikirjoja. Lisäksi tuetaan kyläyhteisöjen terveys- ja hygieniavalistusta, sekä annetaan tietoa lasten oikeuksista. Kaikkeen tähän panostaminen näkyy lasten kasvavana hyvinvointina.

Tuki kohdistetaan:

Intia: Jaipurin vähäosaisten lasten koulut

Hanke mahdollistaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten opiskelun kahdessa koulussa Intian Jaipurissa. Koulut tarjoavat päiväaikaan perusopetusta lapsille. Iltapäivisin 12–16-vuotiaat nuoret voivat opiskella ompelutaitoja, kauneudenhoitoa tai tietotekniikkaa työllistymisen ja toimeentulon edistämiseksi. Koulun henkilökunta järjestää myös terveysvalistuskampanjoita naapurustossa sekä vanhempainvartteja lasten hyvinvoinnin ja opiskelujen edistämiseksi.

Tuki kohdistetaan:

UFF:n rahankeräyslupa

UFF:n rahankeräysluvan (RA/2020/1599) on myöntänyt Poliisihallitus 11.12.2020 ja se on voimassa 01.03.2021 lähtien koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään UFF:n globaalikehitystyöhankkeiden hyväksi Afrikassa ja Intiassa. Hankkeet ovat pääasiallisesti lastenapu- ja terveyssektorin hankkeita, kuten esikoulujen tukemista. UFF tukee paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia sosiaali- ja terveyssektorin hankkeita, koulutushankkeita, ympäristöhankkeita sekä paikallisen yhteisön kehittämishankkeita ja hätäapua alueille tuottavia hankkeita. Rahankeräysvaroilla on turvattu ja turvataan jatkossa esimerkiksi esikoulujen toimintaa Mosambikin Nacalassa seka vähäosaisten lasten kouluttautumismahdollisuuksia lntiassa. Kerätyt varat lähetetään kohteeseen mahdollisimman pian lyhentämättöminä, vain pankkikulut vähennetään. Keräyksen käytännön toimeenpanijana toimii U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr.

Avun perillemeno

Avun perillemeno valvotaan tilintarkastusten ja hankkeista saatavien raporttien avulla sekä pitämällä hankkeisiin yhteyttä. Valtionapukohteisiin tehdään vuosittain tarkastus- ja arviointikäynti, jolloin hankkeesta raportoidut edistymistä seurataan paikan päällä. Sekä UFF:n että avun vastaanottajayhdistysten tilit tarkastaa kansainvälinen tilintarkastustoimisto.