Kun jokainen antaa vähänkin, kaikki saavat paljon

Olemme mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja helpottamassa muuttuvaan ilmastoon sopeutumista. Edistämme kestävää ja globaalia kehitystä tukemalla ympäristöön, koulutukseen ja toimeentuloon liittyviä hankkeita. Olemme myös vaikuttamassa tekstiilikierrätykseen, vaatteiden uudelleenkäytön tehostamiseen ja kuluttajakäyttäytymiseen. Käymme vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, otamme osaa alan hankkeisiin ja asiantuntijaverkostoihin. Kestävän kehityksen rakentajina olemme vahvempia yhdessä kuin yksin.

Välitämme sidosryhmillemme tietoa toiminnastamme lisäten molemminpuolista ymmärrystä sekä edistäen yhdessä globaalia kestävää kehitystä niin Suomessa kuin kehitysyhteistyön kohdemaissa. Meille ja toiminnallemme merkittäviä keskeisiä sidosryhmiä on listattuna alla.

 
Lahjoittajat ja asiakkaat

Lahjoittajat ja asiakkaat ovat toimintamme tärkeä tukipilari. Kierrätetyn tuotteen ostaminen on vastuullinen valinta, joka tukee kestävää kehitystä. Valitsemalla UFF:n ostopaikakseen asiakas tukee sekä kestävää kehitystä, työllisyyttä Suomessa että globaalikehitystyötä. Jokainen uudelleenkäytetty vaate vähentää jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haitallisten kemikaalien määrää. UFF:n myymälät tarjoavat kuluttajalle kestävän ja ekologisen vaihtoehdon sekä tuotteita yksilölliseen tyyliin. Yhdessä asiakkaidemme ja lahjoittajien kanssa muodostamme Suomen suurimman kierrätyksestä, muodista ja maapallosta välittävän porukan.

 
Henkilökunta

Meillä työskentelee noin 350 eri alojen ammattilaisia; sitoutuneet ja motivoituneet henkilöstön jäsenet ovat keskeinen voimavaramme. Työhyvinvointiohjelmamme on kehitetty tukemaan tukemaan laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteitamme.

 
Kumppanimme ilmasto- ja globaalikehitystyössä

Globaalissa ilmasto- ja kehitysyhteistyössä tarvitaan monenkeskistä paikallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Toimimme yhteistyössä julkishallinnon, liike-elämän ja yksityisen sektorin kanssa. Kierrätystoiminnassa on mukana Suomessa jätehuoltotoimijoita, kuntia ja kaupunkeja, kaupparyhmittymiä ja -ketjuja sekä yksityisiä maanomistajia.

Kansainvälistä kehitysyhteistyötä kanssamme on toteuttamassa kohdemaissa toimivia kansalaisjärjestöjä, kuntia ja valtion organisaatioita. Myös Suomen ulkoasiainministeriö ja Euroopan unioni ovat mukana muutamissa kehitysyhteistyöhankkeissamme. UFF on mukana kansainvälisessä hyväntekeväisyysjärjestöjen verkostossa, jossa on osallisena 30 itsenäistä organisaatiota Afrikasta, Aasiasta, Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Kaikkien Humana People to People-verkoston jäsenjärjestöjen toiminta on yhteneväistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Jokainen vaatelahjoittaja ja myymälöiden asiakas on sekä kanssamme että kehittyvien maiden aktiivisten kansalaisten rinnalla vaikuttamassa globaaliin ilmasto- ja kehitysyhteistyöhön.

 
Työelämän toimijat

Toteuttamamme ilmasto- ja globaalikehitystyö edellyttää sitoutunutta, motivoitunutta ja pitkäjänteistä työskentelyä. Työelämän toimijoiden laajalla yhteistyöllä tämä voidaan saavuttaa. Rekrytoinnin, työturvallisuuden, ammatillisen kehittämisen ja muiden alojen erityisasiantuntijoita kutsutaan tarvittaessa mukaan työpaikan kehittämishankkeisiin. UFF:n edustajia on mukana työelämää kehittävissä ja edunvalvonnan näkökulmia valvovissa organisaatioissa.

 
Media

Ilmasto- ja globaalikehitys koskettaa maapallon jokaista ihmistä, siksi tietoisuuden lisääminen on yksi tavoitteistamme. Median eri muodoilla on toisiaan täydentävä rooli. Viestimme sekä perinteisen että digitaalisen median välityksellä tavoitteenamme palvella kaikenlaisia yleisöjä. Suuren lahjoittaja- ja muun sidosryhmäjoukon tavoittemisessa verkkoviestintä on keskeinen kanava. Mediaa palvellaan toimintaan liittyvillä uutisilla sekä taustoittavalla materiaalilla.

Jäsenyydet