Kestävä kehitys kiteytyy omiin kulutusvalintoihin UFF:n kyselyn mukaan

UFF kartoitti toistamiseen Agenda 2030:n tunnettavuutta asiakkaidensa keskuudessa. YK:n globaali toimintaohjelma Agenda 2030 ohjaa maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tänä vuonna vastanneista 46 % tiesi mikä Agenda 2030 on tai oli kuullut siitä, kun viime vuonna yli puolet vastaajista oli siitä tietoisia. Lähes 35 % vastaajista pystyi myös määrittelemään Agendan 2030:n tavoitteita, mutta yli puolet vastaajista ei ollut tietoisia Agenda 2030:n sisällöstä tai päämäärästä.

Agenda 2030:n 17 eri tavoitetta käsittelevät monitahoisesti kestävää kehitystä. Kyselyyn vastanneiden joukossa tavoitteista tunnetuin oli tänäkin vuonna numero 13. ‘Ilmastotekoja’, jonka tunnisti 67 % vastaajista. UFF:n varsinaiseen toimintaan kuuluu ilmastotyö kotimaan vaatekeräyspalvelun muodossa. Myös tavoitteet 1. ‘Ei köyhyyttä’, 2. ‘Ei nälkää’, 6. ‘Puhdas vesi ja sanitaatio’ sekä 12. ‘Vastuullinen kuluttaminen’ nousivat esiin yli 60 % tunnistettavuudella. UFF edistää usean kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista kansainvälisessä yhteistyössä tukemansa globaalin kehitysyhteistyön kautta.

Avoimen kuluttajavalintoja kartoittavan kysymyksen vastaukset toivat esille vastaajien olevan erittäin tietoisia omista mahdollisuuksistaan kuluttajina vaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen. Vastauksissa korostui ymmärrys jokapäiväisten valintojen kuten esimerkiksi lajittelun, vaatekierrätyksen sekä julkisen liikenteen käytön merkityksestä.

Kysely toteutettiin avoimen selainlinkin kautta, joka julkaistiin UFF:n kotisivulla sekä sosiaalisen median kanavissa ja siihen saatiin yli 1 300 vastausta. Kysely toteutettiin monivalintakysymyksillä ja siihen vastanneista noin 81 % oli naisia ja yli puolet alle 35-vuotiaita.

UUSI VALIKOIMA

Maanantaina 26.2. myymälöissä upea uusi valikoima. Tervetuloa tekemään second hand & vintage -löytöjä! Sunnuntaina 25.2. myymälät valikoiman vaihdon vuoksi kiinni.

Lue lisää

Tasarahapäivät 12.-24.2.2024

Tasarahapäivillä on odotettavissa jälleen ihania löytöjä tasaisesti alenevinedullisin hinnoin. Lisäämme joka päivä satoja vaatteita myyntiin, jotenvaatevalikoima vaihtuu vauhdikkaasti teemapäivien aikana. UFFille kannattaakinpistäytyä, vaikka joka päivä.

Lue lisää