Hyvää naistenpäivää 8.3.2019!

Hyvää naistenpäivää!

Kestävä kehitys vaikuttaa varsinkin naisten elämään. UFF ja Suomen Ulkoministeriö tukevat biokaasuhanketta, joka on tuonut merkittäviä parannuksia naisten terveyteen Intiassa.

Hanke edistää uusiutuvan energian käyttöä sekä maanviljelijäperheiden toimeentuloa ja terveyttä. Välittömänä tavoitteena on maanviljelijäperheiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen sekä heidän elämänlaatunsa parantaminen. Lisäksi hankkeessa on perustettu naisten toimintaryhmiä, joissa voimaantumista tuetaan lukutaidon sekä parempien tulonhankkimistaitojen avulla. Toimintaryhmien avulla tavoitetaan lähes tuhat alueella asuvaa naista.

Puhtaan energian saatavuutta on parannettu rakentamalla satoja biokaasuyksiköitä perheiden käyttöön. Erityisesti naisten ja lasten elämä on helpottunut, koska he ovat tottuneet keräämään polttopuita sekä laittamaan ruokaa nuotiolla useiden tuntien ajan päivässä. He voivat käyttää biokaasun käytön avulla säästyneen ajan muihin asioihin kuten perheestä huolehtimiseen, maataloustöihin tai lepäämiseen. Myös pienhiukkasista johtuvat hengitystie- ja silmäsairaudet ovat vähentyneet merkittävästi, kun ruuanlaittoon ja lämmitykseen käytettyä nuotiota ei enää polteta sisätiloissa tai katoksissa.

Suomen ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle jatkorahoituksen vuoden 2019 loppuun saakka. Hankkeen pidempiaikaisena tavoitteena on edullisen ja puhtaan energian saatavuuden takaaminen, naisten aseman parantaminen perheissä sekä perheiden lisääntyneet tulot maanviljelystä.

 

#tasaarvo #ilmastotyö #globaalikehitys #kehitysyhteistyö #uudistuvaenergia

Related Posts