Helsingin seudun vaatekeräyspisteissä muutoksia

Helsingin seudun vaatekeräyspisteissä muutoksia

 

Pääkaupunkialueella vaatekeräyspisteitä hallinnoivan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tekemät muutokset ovat vaikuttaneet keräyspalvelun toimivuuteen.  Uusjaon myötä aiemmin keräystä hoitaneiden yleishyödyllisten toimijoiden rinnalle on tullut uusi yksityinen yritys. Keräyspisteiden uudelleenjako tuli voimaan vuodenvaihteessa.

 

Vuoden 2018 alusta Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) alueella suorittama keräyspisteiden uudelleenjako on vaikuttanut heikentävästi lahjoittajien tiedonsaantiin lahjoituksen vastaanottavasta tahosta. Yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien organisaatioiden, kuten UFF, rinnalla keräystoiminnan on aloittanut yksi kaupallinen tekijä. Muutoksen myötä UFF:n vaatekeräyspisteiden määrä on vähentänyt HSY:n alueella 58 kappaleella.

 

Tuoreen tutkimuksen (Vaatelahjoittajatutkimus 2017) mukaan suomalaiset vaatelahjoittajat haluavat kohdentaa lahjoituksensa ensi sijassa yleishyödylliseen, yhteiskunnalliseen toimintaan. Varmistuakseen lahjoituksensa perillemenosta haluttuun kohteeseen onkin vaatteita lahjoittavien pääkaupunkiseutulaisen tarkistettava vaatekeräyspistettä operoiva toimija.

 

Keräyspisteiden uudelleenjaon suorittaminen ja siitä vallitseva tiedonpuute on ilmennyt yhteydenottoina UFF:ään toisten toimijoiden keräyspisteitä koskien. UFF on tiedottanut lahjoittajia HSY:n tekemistä muutoksista sekä keräyspisteillä, kotisivuillaan että sosiaalisessa mediassa. UFF:n keräysastioiden tämänhetkiset sijainnit löytyvät yhdistyksen omasta karttapalvelusta https://uff.fi/kerayspisteet/ .

 

Lue tarkemmin tiedotteestamme.

 

Related Posts