ANGOLASSA PIENVILJELIJÄT OPPIVAT LUKEMAAN UFF:N TUELLA

Angolassa on koulutettu UFF:n tuella noin 200 paikallista lukutaito-opettajaa toimimaan aikuisten pienviljelijöiden opettajina maaseutuyhteisöissä. Hankkeen lukutaitokurssille ilmoittautui liki 7 000 opiskelijaa, joista 82 % läpäisi ensimmäisen 1.-2.-luokkien tasoa vastaavan lukutaitotestin ja eteni aikuisten lukutaito-ohjelmaan jatkamaan opintojaan.

UFF:n, Maailmanpankin, Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston ja Angolan opetusministeriön tukeman ja ADPP Angolan toteuttaman hankkeen tavoitteena on tukea pienviljelijöitä perustaitojen hankinnassa. Yli 6 000 pienviljelijää oppi lukemaan ja laskemaan vuonna 2020 hankkeen tuella. Opiskelijoista liki 70 % oli naisia. Jatkossa he pystyvät itsenäisesti ymmärtämään ja allekirjoittamaan sopimuksia, laskemaan satojen osto- ja myyntihintoja sekä seuraamaan omaa talouttaan.

Hankkeessa opetettiin lisäksi terveystietoa esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, ympäristöasioita sekä kansalaistaitoja. Hankkeella on ollut myös laaja-alaisempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yhteisöjen jäsenten arvostus koulutusta ja sen merkitystä kohtaan on kasvanut, koska he tunnistavat sen mukanaan  tuomat edut maataloustuotannon ja tulojen lisäämiseksi sekä terveyden ja ravitsemuksen parantamiseksi. Hankeopettajien korvaamattomia paikallisia yhteyksiä on myös pystytty hyödyntämään koronapandemian aikana hygieniaopetuksessa ja –tiedotuksessa tavoittaen usein viranomaisviestinnälle haasteellisten syrjäisten maaseutukylien asukkaat.

UFF tuki vuoden 2020 aikana 25 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa ja Aasiassa. Hankkeet tavoittivat yli 380 000 hyödynsaajaa, joista liki satatuhatta henkilöä oli suoria hyödynsaajia.

UFF_Vaaka
Related Posts