Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä info(at)uff.fi tai lähetä kysymyksesi palautelomakkeen kautta.

Minne vaatteet päätyvät keräyslaatikosta?

Keräyslaatikoista vaatteet kuljetetaan UFF:n lajittelukeskukseen Klaukkalaan. Lajittelukeskuksessa saapuneet kuormat punnitaan ja kirjataan ylös. Noin kolmasosa kerätyistä vaatteista lajitellaan. Lajittelukategorioita ovat esimerkiksi:

– myymälöihin menevät vaatteet, tekstiilit ja kengät
– Afrikkaan toimitettavat kesävaatteet ja -kengät
– tukkumyyntiin menevät talvivaatteet ja -kengät
– lumppu
– jäte
– pientavara

Vaatteet, joita yhdistys ei lajittele itse pakataan ja myydään tukkuerissä. Sekä tukkumyynnin että vähittäiskaupan tuotto ohjataan kehitysyhteistyöhön.

Afrikkaan toimitettavat vaatteet vastaanottaa kohdemaassa UFF:n yhteistyöyhdistys, Mosambikissa ADPP Mozambique ja Malawissa DAPP Malawi.

Myyntituotolla yhdistykset rahoittavat sosiaali- ja koulutusalan kehityshankkeita. Tukkuasiakkaat puolestaan myyvät vaatteet paikallisilla toreilla ja käyttävät myyntitulot esimerkiksi lastensa koulutukseen tai ruoan hankintaan. Pienyrittäjät työllistävät usein itsensä lisäksi myös pari-kolme muuta henkilöä.

Millä alueilla UFF kerää vaatteita?

UFF tarjoaa vaatteiden kierrätysmahdollisuuden 5,4 miljoonalle suomalaiselle lähes koko Suomen alueella. Keräyspisteiden osoitteet löydät täältä. Lisätietoja keräyspisteistä: (09) 2764 7621 tai vaatekerays(at)uff.fi.

Kuinka monta prosenttia kerätyistä vaatteista lähetetään kehitysmaihin?

Vuosittain UFF kerää vaatteita yli 14 miljoonaa kiloa. Määrästä noin 5 prosenttia toimitetaan Mosambikiin ja Malawiin.

Minne lahjoitetut rahat menevät?

UFF:n lähettämät rahalahjoitukset vastaanottaa kohdemaassa yhteistyöorganisaatio, joka toteuttaa sosiaali- ja koulutusalan kehityshankkeita. UFF:n hallitus päättää vuosittain hakemusten perusteella, mille kehityshankkeille taloudellista tukea lahjoitetaan. Avustuskohteita on vuosittain noin 30. Tuettavat kohteet löytyvät vuosikertomuksistamme.

Meneekö apu perille?

Kaikki UFF:n lähettämät lahjoitukset menevät perille. Avun perillemeno valvotaan tarkasti: avustuskohteet raportoivat toiminnastaan säännöllisesti ja niiden kirjanpidon tarkastaa kansainvälinen tilintarkastusyhtiö. Lisäksi vuosittain tehtävillä raportointimatkoilla kartoitetaan tuettavien projektien tulokset ja toimivuus.

UFF:n talouden valvonta ja raportointi noudattaa suomalaista kirjanpitotapaa ja tilintarkastuksen suorittaa tunnettu kansainvälinen tilintarkastusyhtiö.

Voinko tehdä vapaaehtoistyötä UFF:ssa?

Kyllä! Vapaaehtoisena voit Suomessa antaa panoksesi ympäristö- ja kehitysyhteistyöhön.

Monta mahdollisuutta tehdä vapaaehtoistyötä:

1.   Kauppatyö vaatemyymälässä, esim. henkarointi, järjestely ja tuotteiden esillepano, HELSINKI, TAMPERE, TURKU
2.   Vaatteiden käsittely ja pakkaaminen, KLAUKKALA
3.   Kuljettajan apulainen vaatekeräyksessä, KLAUKKALA (liikkuva työ)
4.   Huoltomiehen apulainen, KLAUKKALA (liikkuva työ)
5.   Toimistotyö, KLAUKKALA
6.   Tempaukset, tapahtumat, messut ja lipaskeräys, paikkakunnasta riippumaton

Ota yhteyttä info(at)uff.fi.

UFF ei itse järjestä vapaaehtoiskoulutusta tai -rekrytointia tukemilleen kehitysyhteistyöhankkeille, mutta vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kansainväliseen Humana People to People -järjestöön tai järjestön kanssa yhteistyönä vapaaehtoiskoulutusta järjestävään DRH Movement (Den Rejsende Højskole) -järjestöön.

Miksi UFF ei myy vaatteita halvemmalla vaikka se saa ne ilmaiseksi?

On totta, että esimerkiksi uuden puseron saattaa saada tarjousmyynnistä samalla hinnalla kuin UFF:stä, mutta kierrätetty pusero voi hyvinkin olla materiaaliltaan laadukkaampi, ja näin sen käyttöarvo voi olla jopa suurempi kuin tarjouspuseron.

UFF avustaa kehitysyhteistyökohteita vuosittain noin 3,7 miljoonan euron avustusmäärällä. Vaatemyynnillä kerätään varoja kehitysapuun. Lisäksi vaatemyynnin tuotoilla katetaan keräys- ja kierrätystoiminnan kulut.

Kanta-asiakkaat saavat ostoistaan alennuksen. Myös sesongin päättyessä alennusmyynnissä hinnat alenevat jopa yhteen euroon vaatteelta. Kaikki tämä kuuluu siihen toimintamalliin, jonka olemme käytännössä hyväksi todenneet ja jonka avulla saamme kokoon merkittävän määrän taloudellista tukea kehitysyhteistyöhankkeisiin vuosittain. Kotimaassa myytävien vaatteiden määrä on vuotuisesta keräysmäärästä noin 5 prosenttia.

Kuka omistaa UFF:n?

UFF:lla  ei ole omistajia, sillä se on rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyslain mukaisesti ylintä päätäntävalta käyttää vuosikokous, joka puolestaan valitsee hallituksen. Päivittäisestä toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja.

UFF-yhdistyksiä on myös muissa Euroopan maissa. Ovatko ne yksi ja sama yhdistys?

Yhdistykset eivät ole yksi ja sama. UFF-yhdistysten toimintamalli “kierrätyksestä kehitysapua” on kuitenkin sama. Varsinaiselta toiminnaltaan ja hallinnoltaan yhdistykset ovat toisistaan erillisiä. Suomen UFF on siis hallinnoltaan kuin myös taloudeltaan oma itsenäinen organisaationsa, jonka toimintaa johdetaan Suomesta.

Mikä on UFF:n ja Humana People to Peoplen:n välinen suhde?

Suomen UFF on yksi Humana People to People:n perustajajäsenistä. The Federation for Associations Connected to the International Humana People to People Movementissa on kymmeniä itsenäistä jäsenorganisaatiota Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Toiminta kattaa ympäristö- ja kehitysyhteistyötä sekä näitä koskevaa tiedottamista. Ympäristö- ja kehitysyhteistyöohjelmia tuetaan vaate- ja varainkeruulla. Kansainvälisessä yhteistyöverkostossa mukana olevien itsenäisten organisaatioiden toiminta on paikallista, kuitenkin esimerkiksi kehitysyhteistyössä ja vaatekierrätyksen prosesseissa hyviä käytäntöjä on mahdollisuus jakaa toimijoiden kesken.

Liittyykö opettajaryhmä UFF-yhdistykseen?

Kierrätyksen ja kehityksen yhdistävä idea on alkujaan kehitetty 1970-luvulla Tanskassa toimineen opettajaryhmän piirissä. Suomen UFF perustettiin vuonna 1987 ja se on hallinnoltaan ja toiminnaltaan täysin itsenäinen.

Opettajien ryhmän juuret ulottuvat 1970-luvun alkuun, jolloin joukko sosiaalista vastuuta tuntevia opettajia perusti Tvind Travelling Folk High School -kansanopiston. Kansanopisto saavutti suurta suosiota ja opistoja perustettiin lisää. Opistoissa työskenteleviä opettajia alettiin kutsua opettajien ryhmäksi.

Vuonna 1977 nämä aktiivit perustivat Tanskaan UFF-yhdistyksen, joka keräsi lahjoituksia, vaatetta ja rahaa, ja toimitti avun Rhodesiaan pakolaisleirille (nyk. Zimbabwe) Etelä-Afrikan apartheidiä paenneille. Keräys- ja avustustoimintaa harjoitettiin aluksi vapaaehtoisvoimin, myöhemmin toiminnan kasvaessa työ edellytti vakituista ammattihenkilökuntaa.