Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä info(at)uff.fi tai lähetä kysymyksesi palautelomakkeen kautta.

Minne vaatteet päätyvät keräyslaatikosta?

Keräyslaatikoista vaatteet kuljetetaan UFF:n lajittelukeskukseen Klaukkalaan, Nurmijärvelle. Lajittelukeskuksessa saapuneet kuormat punnitaan ja kirjataan ylös. Noin kolmasosa kerätyistä vaatteista lajitellaan eri kategorioihin, kuten esimerkiksi:

– myymälöihin menevät vaatteet, tekstiilit ja kengät
– Afrikkaan toimitettavat kesävaatteet ja -kengät
– tukkumyyntiin menevät talvivaatteet ja -kengät
– materiaalina hyödynnettävä lumppu
– energiana hyödynnettävä jätemateriaali
– pientavara

Vaatteet, joita yhdistys ei lajittele itse pakataan ja myydään tukkuerissä. Sekä tukkumyynnin että vähittäiskaupan tuotto ohjataan globaalikehitystyöhön.

Afrikkaan toimitettavat vaatteet vastaanottaa kohdemaassa UFF:n yhteistyöyhdistykset, jotka rahoittavat myyntituotoilla sosiaali- ja koulutusalan kehityshankkeita. Paikalliset pienyrittäjät puolestaan myyvät lahjoitetut vaatteet toreilla ja käyttävät myyntitulot esimerkiksi lastensa koulutukseen tai ruoan hankintaan. Pienyrittäjät työllistävät usein itsensä lisäksi myös pari-kolme muutakin henkilöä.

Millä alueilla UFF kerää vaatteita?

UFF tarjoaa vaatteiden kierrätysmahdollisuuden 5,4 miljoonalle suomalaiselle lähes koko Suomen alueella. Keräyspisteiden osoitteet löydät täältä. Lisätietoja keräyspisteistä: (09) 2764 7621 tai vaatekerays(at)uff.fi.

Miten UFF:n myymälöiden valikoima käsitellään ennen myyntiä?

Organisaation vaatekierrätykseen lahjoitettuja tuotteita ei pestä eikä käsitellä ennen myyntiä. Pesulatoiminta on Suomessa ympäristöluvanvaraista toimintaa ja sen järjestäminen ei ole mahdollista UFF:n kautta kierrätetyille miljoonille vaatekiloille. Tästä syystä kehoitammekin puhdistamaan ja käsittelemään kaikki myymälöistämme ostetut tuotteet ennen käyttöä, kuten aina kaikki second hand-tuotteet kannattaakin.

Minne kerätyt varat päätyvät?

UFF:n hallitus valitsee vuosittain hakemusten perusteella ne globaalikehityshankkeet, joille taloudellista tukea lahjoitetaan. Avustuskohteita on vuosittain noin 30 Afrikassa ja Intiassa. Tuettavat kohteet löytyvät vuosikertomuksistamme. Organisaation vuosikertomukseen voit tutustua täältä.

Miten globaalikehitystuen perillemeno varmistetaan?

Kaikki UFF:n lähettämät lahjoitukset menevät perille. Avun perillemeno valvotaan tarkasti: avustuskohteet raportoivat toiminnastaan säännöllisesti ja niiden kirjanpidon tarkastaa kansainvälinen tilintarkastusyhtiö.  Hankeseurantamme kartoittaa tuottavien projektien tuloksia ja toimivuutta.

Myös Suomen Ulkoasiainministeriön ja Euroopan Unionin tukemiin hankkeisiin suoritetaan ulkopuolisia hankearvioita vuosittain. UFF:n talouden valvonta ja raportointi noudattaa suomalaista kirjanpitotapaa ja tilintarkastuksen suorittaa tunnettu kansainvälinen tilintarkastusyhtiö.

Voinko tehdä vapaaehtoistyötä UFF:ssa?

Kyllä! Vapaaehtoisena voit Suomessa antaa panoksesi ympäristö- ja kehitysyhteistyöhön.

UFF:llä on monia eri mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä:

1.   Kauppatyö varainhankintamyymälässä, esim. henkarointi, järjestely ja tuotteiden esillepano. HELSINKI, TAMPERE, TURKU
2.   Vaatteiden käsittely, lajittelu ja pakkaaminen. KLAUKKALA
3.   Kuljettajan apulainen vaatekeräyksessä. KLAUKKALA (liikkuva työ)
4.   Huoltomiehen apulainen. KLAUKKALA (liikkuva työ)
5.   Toimistotyö. KLAUKKALA
6.   Tempaukset, tapahtumat, messut ja lipaskeräys. Paikkakunnasta riippumaton

Ota yhteyttä info(at)uff.fi.

UFF ei itse järjestä vapaaehtoiskoulutusta tai -rekrytointia tukemilleen kehitysyhteistyöhankkeille, mutta vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kansainväliseen Humana People to People -järjestöön tai järjestön kanssa yhteistyönä vapaaehtoiskoulutusta järjestävään DRH Movement (Den Rejsende Højskole) -järjestöön.

Miten UFF:n myymälöiden tuotteet hinnoitellaan?

UFF:n varainhankinmyymälöiden valikoiman hintatasoon vaikuttaa moni tekijä.

Organisaation yksi päätehtävistä on ilmastotyö ja sen mukaisesti kotimaan vaatekierrätyspalvelu järjestetään lähes koko Suomen alueella. Kierrätyspalvelu rahoitetaan vaatteiden myynnistä kerätyillä varoilla, joten toimintaan ei kohdistu verovaroja. Vuonna 2018 organisaatio käytti kierrätyspalvelun tuottamiseen reilut 7 miljoonaa euroa eli noin 1,3 euroa asukasta kohti.

Myymälöiden valikoima on useampaan kertaan lajiteltu vaatteiden laadun varmistamiseksi. Tuotteen hinta koostuu mm. keräyspisteiden ja -logistiikan, lajittelukeskuksen sekä vähittäismyynnin tuotanto- ja henkilöstökuluista. Tämän lisäksi jokaisella myytävällä tuotteella pyritään tukemaan globaalikehityshankkeita organisaation toisen päätehtävän mukaisesti.

Kierrätetyn vaatteen valinta on lisäksi aina arvokas ilmastoteko.

Kuka omistaa UFF:n?

Vuonna 1987 perustettu Suomen UFF on rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. UFF on organisaatio, joka on hallinnoltaan ja toiminnaltaan itsenäinen ja vastaa omasta toiminnastaan. Yhdistyslain mukaisesti ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka puolestaan valitsee hallituksen. Päivittäisestä toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja.

Ovatko muut Euroopassa toimivat UFF/Humana-yhdistykset yksi ja sama yhdistys?

UFF-yhdistysten toimintamalli on sama ympäri Eurooppaa, mutta kaikki yhdistyksen ovat itsenäisiä. Yhdistyksen toiminta ja hallinto ovat toisistaan täysin erillisiä. Suomen UFF on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen organisaatio, jonka toimintaa johdetaan Suomesta yhdistyslainsäädännön mukaisesti.

Miten UFF ja Humana People to People liittyvät toisiinsa?

Suomen UFF on perustajajäsen kansainvälisessä The Federation for Associations Connected to the International Humana People to People Movement-liitossa. Liitto koostuu noin neljästäkymmenestä itsenäisestä jäsenorganisaatiosta Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Liitto perustettiin tuottamaan jäsenorganisaatioilla valikoima palveluita, kuten globaalikehitystyöhankkeiden kehittämis- ja hallinnointipalveluja, tiedotusmateriaaleja sekä avustusten ja kumppanuuksien koordinointia jäsenten välillä. UFF maksaa jäsenmaksua näiden palveluiden kattamiseksi.

Toiminta kattaa ympäristö- ja globaalikehitystyötä sekä näitä koskevaa tiedottamista. Ympäristö- ja globaalikehitystyöohjelmia tuetaan vaate- ja varainkeruulla. Kansainvälisessä yhteistyöverkostossa mukana olevien itsenäisten organisaatioiden toiminta on paikallista, kuitenkin esimerkiksi globaalikehitystyössä ja vaatekierrätyksen prosesseissa hyviä käytänteitä on mahdollisuus jakaa toimijoiden kesken.

Liittyykö opettajaryhmä UFF-yhdistykseen?

Hallinnoltaan ja toiminnaltaan itsenäinen Suomen UFF perustettin vuonna 1987 Ruotsissa jo aiemmin toimineen paikallisen UFF-yhdistyksen mallin mukaan. Toimintaideana oli yhdistää vaatteiden kierrätys ja globaalikehitystyö perustuen 1970-luvulla Tanskassa toimineen opettajaryhmän visioon.

Opettajaryhmän perusti joukko sosiaalista vastuuta tuntevia opettajia, jotka halusivat avustaa Rhodesiaan ( nyk. Zimbabwe ) pakolaisleirille Etelä-Afrikan apartheidiä paenneita ihmisiä. Keräys- ja avustustoimintaa harjoitettiin aluksi vapaaehtoisvoimin, mutta myöhemmin toiminnan kasvaessa työ edellytti vakituista ammattihenkilökuntaa.

Suomen UFF on itsenäinen organisaatio, joka vastaa omasta toiminnastaan.