Globaalikehitystyö

Tavoitteenamme on köyhyyden vähentäminen koulutuksen, kestävän kehityksen ja toimeentulon kehittämisen avulla. Yleishyödyllisellä toiminnalla aikaansaadaan globaalikehitystä ja hyvinvointia.

Hankkeet

Tuemme vuosittain noin 30 globaalikehitystyöhanketta Afrikassa ja Intiassa. Hankkeemme luovat uusia mahdollisuuksia ihmisille, joilla on niitä kaikkein vähiten.

Globaalitiedotus

Tiedotamme ilmasto- ja globaalikehityskysymyksistä verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, julkaisuissa, tapahtumissa sekä globaalikasvatuksen työpajoissa.

Kestävän kehityksen puolesta

Toimimme Afrikan maaseutukylissä sekä Intiassa kaikkien köyhimpien yhteisöjen keskuudessa, jotta kaikista heikoimmassa asemassa olevat saavat avaimet parempaan elämään. Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.