Suomalaiset kierrättivät vaatteita aiempaa ahkerammin – UFF suuntaa avun koulutukseen, kestävään kehitykseen ja toimeentulon kehittämiseen

Syyskuun alkuun 2016 mennessä UFF:n kautta kierrätettyjen vaatteiden keräysmäärä oli selvästi edelliskevättä suurempi. Vaatteita kerättiin eniten Helsingistä, mutta asukasta kohden eniten vaatekiloja kerättiin Forssasta. Kierrätettyjen vaatteiden myyntituotoilla UFF tukee muun muassa koulutusta ja toimeentuloa edistäviä hankkeita. Esimerkiksi Intiassa biokaasu helpottaa maanviljelijäperheiden taloudellista tilannetta ja parantaa elämänlaatua.

Viikon 35 loppuun mennessä UFF:n vaatteiden kokonaiskeräysmäärä oli 9 587 573  kiloa, joka on yli 760 000  kiloa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tammi-syyskuun keräysmäärä kasvoi 8,6 prosenttia vuodesta 2015.

Vaatekierrätys toimii 278 kunnassa kierrätyspisteisiin sijoitettujen keräysastioiden avulla tavoittaen 5,4 miljoonaa suomalaista.

Eniten vaatekiloja kerättiin Helsingistä, Espoosta ja Tampereelta. Kuitenkin Forssasta kerättiin eniten vaatteita asukasta kohden, noin 3,6 kg/asukas. Suomalaiset kierrättivät vuonna 2015 yli 13 miljoonaa kiloa vaatteita.

UFF myy kierrätetyt vaatteet tukkumyynnissä ja myymälöissään. Myyntituotolla mahdollistetaan kotimaan vaatekeräyspalvelu ja tuetaan vuosittain noin 30 koulutukseen, ympäristöön ja toimeentuloon liittyvää kehityshanketta eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. Esimerkiksi Dausassa, Rajasthanin osavaltiossa Intiassa, UFF tukee biokaasuhanketta, jonka tavoitteena on parantaa köyhien maanviljelijäperheiden taloudellista tilannetta ja elämänlaatua. Biokaasusta hyötyvät etenkin naiset, jotka ovat joutuneet etsimään polttopuita ja laittamaan ruokaa nuotiolla useita tunteja päivässä. Myös savun aiheuttamat infektiot ja sairaudet ovat merkittävästi vähentyneet biokaasuliesien ansiosta.

Avun perillemenoa ja hankkeiden edistymistä valvotaan tarkasti. Kohdemaassa rahalahjoitukset vastaanottaa hankkeita toteuttava yhteistyöorganisaatio, joka raportoi toiminnastaan säännöllisesti. Sisäisten tarkastusten lisäksi hankkeista teetetään riippumattomien asiantuntijoiden tekemiä vaikuttavuus- ja tehokkuusarviointeja.

Related Posts